Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

21.05.2009.

Ogres iedzīvotājiem ērta atkritumu šķirošana Ķilupē

Atkritumi ir viena no lielākajām vides problēmām pasaulē kopumā, jo tie veidojas ciešā saiknē ar iedzīvotāju dzīves un ražošanas līmeņa attīstību. Pēc LR Vides ministrijas datiem, Latvijā ik gadu tiek radītas 600 000 – 700 000 tonnas sadzīves atkritumu un aptuveni puse no šī daudzuma uzskatāmi par bioloģiski noārdāmiem. Tādēļ Latvija vides aizsardzības jomā kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi atkritumu apsaimniekošanu, kas sevī ietver gan atkritumu savākšanas pakalpojumu uzlabošanu, gan atkritumu šķirošanu. Tādējādi kopš 2008. gada Ogrē, Akmeņu ielā 62a, darbu uzsācis pirmais dalīto atkritumu pieņemšanas laukums Ogres rajonā ar mērķi samazināt apglabājamo atkritumu apjomu. Šo vietu apsaimnieko SIA „Ķilupe”. Laukumā izvietoti specializēti slēgta tipa konteineri, kas paredzēti dažādu veidu sadzīves atkritumiem.