Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

04.09.2009.

ZAAO vides izglītības projektam „Cilvēks vidē” sācies devītais mācību gads

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) projekts „Cilvēks vidē” uzsāk jau devīto mācību gadu, piedāvājot izglītības iestādēm dažādās uzņēmuma veidotās vides izglītības aktivitātes.

SIA ZAAO mērķtiecīgi strādā pie Ziemeļvidzemes reģiona iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas, lielāko uzmanību vēršot uz skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem. Tādēļ arī šogad SIA ZAAO piedāvā Ziemeļvidzemes reģiona novadu skolām un bērnudārziem iesaistīties vides izglītības aktivitātēs. Līdzīgi kā iepriekšējos gados SIA ZAAO piedāvājums ietver gan zināšanu apguvi par videi draudzīgu rīcību, gan radošas un praktiskas aktivitātes.

Skolām SIA ZAAO šogad piedāvā jau zināmās aktivitātes – izglītojošo „ZAAO mēneša jautājums”, radošo „ZAAO pastkarte”, praktisko „Šķiroto atkritumu akcija” un pētošo „Atkritumu dienasgrāmata”, ikdienu veicot pierakstus par ikdienā radītajiem atkritumiem. Bērnudārzi tiek aicināti zīmēt „ZAAO pastkartes”, piedalīties „Šķiroto atkritumu akcijā”, kā arī rakstīt „Atkritumu dienasgrāmatu”.

Aktivitāte „Šķiroto atkritumu akcija” šogad tiek organizēta ar Latvijas zaļā punkta finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Līgatnes papīrfabriku.

Sērmūkšu pamatskolas skolniece ar savāktajām PET pudelēm, ko ZAAO no skolām izved bez maksas.

Jaunums šogad skolām būs video reklāmas konkurss, kurā izglītojamie ir aicināti veidot video rullīšus par aktuālām vides tēmām. Bērnudārziem jaunums ir konkurss „Pārtikas atkritumi”, kura mērķis ir izglītot bērnus un pievērst uzmanību videi draudzīgai pārtikas atkritumu apsaimniekošanai.

Arī šajā mācību gadā SIA ZAAO piedāvā vadīt mācību stundas. Skolām bez ierastajām tēmām par atkritumu apsaimniekošanu Ziemeļvidzemē, atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēkiem un atkritumu šķirošanu, tiek piedāvāta jauna – Patērētāju sabiedrība. Savukārt bērnudārzos SIA ZAAO Zaļais cilvēciņš kopā ar bērniem pārrunās šķiroto atkritumu ceļu.

Reģiona izglītības iestādes, kā arī citi interesenti tiek aicināti apmeklēt reģionālo cieto sadzīves atkritumu poligonu „Daibe”. Ekskursijā poligona teritorijā katram iespējams novērtēt, kā tiek organizēta tā darbība, kā notiek videi nekaitīga atkritumu noglabāšana, kā arī uzzināt, kas tālāk notiek ar atkritumu šķirošanai paredzētajos konteineros iemestajiem materiāliem – kā tie tiek pāršķiroti un sagatavoti pārstrādei. Jaunums - poligonā ir izveidotā biogāzes savākšanas un apstrādes sistēma, kurā atkritumu krātuvē savāktā biogāze uz vietas tiek izmantota elektroenerģijas ražošanai.

Ekskursijas izglītības iestādēm ir bez maksas, laiku iepriekš saskaņojot ar SIA ZAAO vides izglītības speciālisti.

Papildus informācija par SIA ZAAO piedāvātajām vides izglītības aktivitātēm atrodama uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv sadaļā Vides izglītība.

Papildus informācija:
Ieva Veģere
SIA ZAAO vides izglītības speciāliste
Tālr. 642 81250
Mob.tālr. 29106330
E-pasts: ieva.vegere@zaao.apollo.lv

Informāciju sagatavoja:
Kaspars Pabērzs
SIA ZAAO attīstības daļas vad. vietn.
Tālr. 642 81250
Mob. tālr. 29121093
E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv