Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

21.09.2009.

Poligons Daibe sper soli uz priekšu

Ziemeļvidzemes reģionālā atkritumu noglabāšanas poligona infrastruktūrā divu gadu laikā tiks ieguldīti 2,59 miljoni latu.

To paredz ceturtdien, 17.septembrī, parakstītais līgums starp SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) kā finansējuma saņēmēju un Vides ministriju kā atbildīgo iestādi par projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona „Daibe” infrastruktūras pilnveidošana” īstenošanu.

„Projekta ietvaros plānots izbūvēt otro atkritumu noglabāšanas krātuvi un iegādāties atkritumu mehāniskās priekšapstrādes iekārtas,” stāsta ZAAO atkritumu noglabāšanas daļas vadītājs Ģirts Kuplais. „Realizējot šo projektu, vēlamies sasniegt divus mērķus. Izbūvējot nākamo atkritumu noglabāšanas krātuvi, spēsim nodrošināt apkārtējai videi drošu atkritumu noglabāšanu arī pēc pirmās atkritumu krātuves piepildīšanas. Savukārt atkritumu mehānisko priekšapstrādes iekārtu uzstādīšana poligonā „Daibe” pavērs reālas iespējas risināt jautājumu par poligonā noglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu,” turpina Ģ.Kuplais.

Projekts tiks realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētās aktivitātes „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,59 miljoni latu, no kurām 85% jeb 2,2 miljonus latu finansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet ZAAO ieguldīs 388 tūkstošus latu.

„Projekta izmaksas ir ļoti lielas. Lielāko daļu sastāda atkritumu noglabāšanas krātuves būvniecības izmaksas, tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt pēc iespējas garāku atkritumu noglabāšanas krātuves ekspluatācijas laiku. To mēs varēsim panākt ar priekšapstrādes iekārtām. Pēc projekta realizācijas katra sadzīves atkritumu krava, kas līdz šim tika ievesta poligonā apglabāšanai, tiks virzīta caur atkritumu priekšapstrādes iekārtām, kas no sadzīves atkritumiem atšķiros bioloģiski noārdāmos atkritumus, ko varēsim kompostēt, un otrreizēji izmantojamos materiālus, ko varēsim nodot otrreizējai pārstrādei. Tā rezultātā ievērojami samazināsies poligonā noglabājamo atkritumu apjoms, un palielināsies poligona ekspluatācijas ilgums,” projektu vērtē Ģirts Kuplais.

Papildus informācija:
Kaspars Pabērzs
SIA ZAAO attīstības daļas vadītājas vietnieks
Tālr. 642 81250
Mob. tālr. 29121093
E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv