Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

09.11.2009.

VidM: Par atbrīvošanu no dabas resursu nodokļa par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda piederumiem

3.novembrī Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem" (turpmāk - noteikumu projekts).

Noteikumu projekts nosaka: fonda administrācijā iesniedzamā apsaimniekošanas plāna un pārskata formas; prasības, kas nodokļa maksātājiem un apsaimniekotājiem jāizpilda, lai attiecīgi saņemtu sev vai saviem līgumpartneriem (nodokļa maksātājiem) atbrīvojumu; dokumentu iesniegšanas kārtību fonda administrācijā; iesniegto dokumentu izskatīšanas gaitu; atbrīvojuma no nodokļa samaksas piešķiršanas un pārtraukšanas kārtību, kā arī pārskatu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību.

Noteikumu projekts precizē iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu izveides un piemērošanas prasības, kā arī prasības apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri nemaksā nodokli par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem. Tas nosaka vienotus kritērijus, pēc kuriem vērtēt apsaimniekošanas sistēmu atbilstības rādītāju, tajā skaitā kritērijus par sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu.

Noteikumu projekts nosaka, ka nodokļa maksātājs līgumu par viena iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiāla veida apsaimniekošanu vienlaikus drīkst slēgt tikai ar vienu apsaimniekotāju. Šī prasība nepieciešama, lai netiktu noslēgts apsaimniekošanas līgumus ar vairākiem apsaimniekotājiem vienlaikus un saņemts atbrīvojums no nodokļa samaksas, līdz ar to mākslīgi palielinot apsaimniekojamā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjomu.

Noteikumu projekts precizē izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu savākšanu atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās.

Tiek precizēti apsaimniekotāju fonda administrācijai iesniedzamie finanšu garantijas dokumenti un nosacījumi to spēkā esamības termiņam.

Noteikumu projektā nav iekļautas normas, kas apraksta apsaimniekošanas līgumu noslēgšanas procedūru; tā noteikta MK 2009.gada 19.maija noteikumos par kārtību, kādā tiek slēgts un izbeigts videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgums starp nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju un Vides ministrijas padotībā esošu iestādi.

Vides ministrijas Sabiedrības informēšanas nodaļa