Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

07.06.2010.

Piedāvā iespēju internetā sekot būvdarbiem poligonā "Daibe"

Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (ZAAO) mājas lapas www.zaao.lv apmeklētājiem ir iespēja sekot būvniecības procesam poligonā Daibe.

Poligonā ir uzstādītas divas webkameras, kas ļauj vērot, kā noris otrās atkritumu noglabāšanas krātuves un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveide.

Kā ziņots iepriekš, Poligonā Daibe šobrīd notiek otrās atkritumu noglabāšanas krātuves izbūve un atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centra izveide. Darbi tiek veikti projekta "Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona "Daibe" infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros. Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētās aktivitātes "Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,59 miljoni latu, no kurām 85% jeb 2,2 miljonus latu finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, bet ZAAO ieguldījums ir 388 tūkstoši latu.

Projektu "Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta III kārta. Poligona "Daibe" infrastruktūras pilnveidošana" līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA "Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija".

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija.

Papildu informācija:
Kaspars Pabērzs
SIA ZAAO attīstības daļas vadītājas vietnieks
Tālr. 642 81250
Mob. tālr. 29121093
E-pasts: kaspars.paberzs@zaao.lv