Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

16.08.2010.

Ventspils sadzīves atkritumu poligonā "Pentuļi" plāno izveidot atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru

Sadzīves atkritumu poligonā "Pentuļi" Ventspils novada Vārves pagastā plānots izveidot atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru, kā arī atkritumu glabāšanas laikā radušās biogāzes savākšanas sistēmu ar sadedzināšanas lāpu.

Ventspils dome konceptuāli atbalstījusi projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ventspils reģionā II kārta - poligona "Pentuļi" infrastruktūras pilnveidošana" iesniegšanu Vides ministrijai Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai.

Ja projekta iesniegums ministrijā tiks apstiprināts, Ventspils sadzīves atkritumu poligonā "Pentuļi" būs iespējams izveidot atkritumu mehāniskās priekšapstrādes centru, kā arī atkritumu glabāšanas laikā radušās biogāzes savākšanas sistēmu ar sadedzināšanas lāpu.

Šie pasākumi nodrošinās modernas un inovatīvas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmas izveidi. Tāpat arī tiks izpildītas ES prasības par atkārtotu sadzīves atkritumu izmantošanu, kā arī par bioloģiski noārdāmo atkritumu apglabāšanas un CO2 emisijas samazināšanu.

Ventspils dome atbalstījusi arī projekta finanšu plānu. Kopējās projekta izmaksas plānotas 4,6 miljonu latu apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Projektam plānots piesaistīt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 3,17 miljonu latu apmērā, bet pārējos līdzekļus nodrošinātu pašvaldības SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts", piesaistot kredītresursus.

"Ventspils labiekārtošanas kombināts" jau kopš 2000.gada īsteno pasākumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmas pilnveidošanai Ventspils reģionā, piesaistot ES fondu dāvinājuma līdzekļus. Projekta pirmajā kārtā Vārves pagastā tika izbūvēts atkritumu apglabāšanas poligons "Pentuļi", Ventspils pilsētā tika izveidoti divi šķiroto atkritumu savākšanas laukumi Siguldas ielā 8a un Jēkaba ielā 47, kā arī tika iegādāti atkritumu konteineri un atkritumu apsaimniekošanas tehnika.