Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

27.08.2014.

Pieņem saistošos noteikumus Mežaparka apsaimniekošanai un aizsardzībai

Rīgas dome vakar pieņēma saistošos noteikumi kultūras un atpūtas parka "Mežaparks" apsaimniekošanai un aizsardzībai. Dokumentā noteiktas Mežaparka teritorijas robežas un zonējums, nosacījumi Mežaparka teritorijas estētisko, ainavisko un kultūrvēsturisko elementu saglabāšanai, kā arī aizsardzības nosacījumi Mežaparkā sastopamo aizsargājamo vērtību saglabāšanai, nosacījumi Mežaparka teritorijas kopšanai, atkritumu savākšanai u.c.

 

26.08.2014.

Aicina pieteikt savu pilsētu bioloģisko lauksaimnieku atbalsta kustības praktiskajam semināram

Līdz 29.augustam visi, kas vēlas atbalstīt Latvijas bioloģiskos lauksaimniekus, regulāri no tiem iegādājoties pārtikas produktus, var pieteikt savu pilsētu dalībai palīgseminārā, kura mērķis ir praktiski demonstrēt, kā dibināt Tiešās pirkšanas pulciņu. Semināru norises laiks - no oktobra līdz novembrim, un par semināra norises vietām tiks izvēlētas piecas no pieteiktajām Latvijas pilsētām.

 

25.08.2014.

Nedzirdam ūdens balsi

«Šeit un tagad» – tā īsumā var raksturot Latvijā pastāvošo attieksmi pret ūdens resursiem. Pagaidām ūdens pietiek visiem, arī tā kvalitāte ir līmenī, taču – cik ilgi? Uz šo jautājumu nespēj atbildēt neviens, jo Latvijā nav veikti vērā ņemami pētījumi un nepastāv vienota ūdens resursu izmantošanas politika. Tikmēr citur Eiropas Savienībā (ES) skan trauksmes zvani, jo ūdeņi kļūst arvien piesārņotāki.

 

22.08.2014.

Sezona beidzas, visa draza jāsavāc

Turpinot Baltijas ceļa tradīcijas, Salacgrīvas novada ļaudis 23. augustā rīkos jūras krasta sakopšanas talku visas savas piekrastes garumā – no Igaunijas robežas līdz Duntei.

 

19.08.2014.

Pārdalīs finansējumu Liepājas Karostas kanāla grunts attīrīšanai

Valdība šodien atbalstīja finansējuma pārdali starp Eiropas Savienības fondu programmām Liepājas karostas kanāla grunts attīrīšanai.