Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

23.01.2014.

Ziemeļvidzemē izbūvēs notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu

Ir parakstīts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un SIA ZAAO (ZAAO) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piešķiršanu, lai izveidotu Ziemeļvidzemes reģiona notekūdeņu dūņu apstrādes infrastruktūru Pārgaujas novadā reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe".

Minētā infrastruktūra nodrošinās Ziemeļvidzemes reģiona komunālo un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radīto dūņu centralizētu apstrādi atbilstošu vides normatīvo aktu prasībām. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta Ziemeļvidzemes reģiona 22 pašvaldību (Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Līgatnes, Limbažu, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, Strenču, Valkas, Vecpiebalgas novadi, Valmieras pilsēta) radīto notekūdeņu dūņu apstrādes kapacitāte ar jaudu ap 1800 tonnas notekūdeņu dūņu gadā, samazinot bioloģiski noārdāmo atkritumu noglabāšanas daudzumu par aptuveni 400 tonnām gadā.

Projekts tiks īstenots līdz 2015.gada 1.jūnijam. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 2 043 443,81. Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kuru saņems ZAAO projekta īstenošanai ir 50% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1 021 721,90.

Pēc projekta realizēšanas, jaunās infrastruktūras apsaimniekošanai tiks izveidotas 3 jaunas darbavietas - iekārtu ekspluatācijas inženierim, ražošanas procesa inženierim un traktortehnikas vadītājam.

Atgādinām, ka poligons "Daibe" darbojas kopš 2004.gada novembra, kurā atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām notiek atkritumu apstrāde un sagatavošana noglabāšanai, šķiroto atkritumu sagatavošana nodošanai pārstrādei, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana, infiltrāta apsaimniekošana, biogāzes apsaimniekošana un elektrības ražošana, kā arī sabiedrības izglītošanas pasākumi.