Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

29.01.2014.

ZAAO parakstījusi līgumu par notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu izbūvi poligonā "Daibe"

Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts nodrošināt Ziemeļvidzemes reģiona 22 pašvaldību radīto notekūdeņu dūņu apstrādes kapacitāti ar jaudu ap 1800 tonnām notekūdeņu dūņu gadā, samazinot bioloģiski noārdāmo atkritumu noglabāšanas daudzumu par aptuveni 400 tonnām gadā, pastāstīja Leimane.

Jaunās infrastruktūras apsaimniekošanai uzņēmums plāno izveidot arī trīs jaunas darba vietas, tostarp iekārtu ekspluatācijas inženierim, ražošanas procesa inženierim un traktortehnikas vadītājam.

Jau ziņots, ka projekts paredz Pārgaujas novadā cieto sadzīves atkritumu noglabāšanas poligona "Daibe" teritorijā izveidot mezofilās anaerobās sadalīšanas notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu, kura nodrošinās Ziemeļvidzemes reģiona komunālo un ražošanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu radīto dūņu centralizētu apstrādi atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām, pastāstīja Gubnernatorova.

Projektu plānots īstenot līdz 2015.gada 1.jūnijam. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 043 443 eiro, kas ir 1 436 139 lati, un Kohēzijas fonda finansējums segs pusi no tām.