Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

19.02.2014.

RTU zinātnieki iegūst biodegvielu no latvāņiem

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki sadarbībā ar SIA "Vides risinājumu institūts" un kolēģiem no Gruzijas Durmishidzes Bioķīmijas un Biotehnoloģijas Institūta izstrādājuši tehnoloģiju biodegvielas ieguvei no latvāņiem, salmiem un aļģēm. Tehnoloģija nodrošina racionālu atjaunojamo dabas energoresursu un lauksaimniecības atkritumu izmantošanu, kā arī CO2 izmešu daudzuma samazināšanu.

Neatjaunojamo energoresursu (nafta, dabas gāze, ogles) apjomi pasaulē strauji samazinās, tāpēc enerģijas iegūšana no alternatīvajiem avotiem kļuvusi ļoti aktuāla. Augot pieprasījumam, biodegvielas ražošana sāk konkurēt ar pārtikas un lopbarības ražošanu, jo izejvielu izaudzēšanai nepieciešamas lielas zemes platības. Tāpēc tiek meklētas iespējas iegūt otrās paaudzes degvielu no kokmateriāliem, aļģēm, lauksaimniecības, sadzīves atkritumiem un citām izejvielām.

RTU Būvniecības fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģiju katedras zinātnieki pētījumam izmantoja latvāņus - augu, kas Latvijā aizņem plašas teritorijas, samazinot platības derīgo lauksaimniecības kultūru audzēšanai.

Biodegvielas ieguves procesa sākumā augu masu (latvāņus, zāli, salmus, aļģes) sasmalcina, tad no masas tiek atdalīti cukuri, ko paveic ar sēņu enzīmu palīdzību. Tālāk šos cukurus izmanto kā barības vielas baktērijām, kas fermentācijas procesā cukurus pārstrādā biobutanolā.

Līdz šim pasaulē veiktie līdzīgie eksperimenti realizēti tikai mazos tilpumos laboratorijas apstākļos. Pētījuma vajadzībām RTU tika uzbūvēta pilotiekārta, kurā tehnoloģiju izmēģināja traukos ar 20-30 litru tilpumu, tādējādi gūstot priekšstatu par nepārtrauktu biodegvielas ieguves procesu un iespējām to atkārtot rūpnieciski, jo pilotiekārta konstruēta tuvināti rūpnieciskās ražošanas procesam. Šeit aplūkojams video, kas ilustrē biodegvielas ieguves procesu RTU projektā: http://youtu.be/hv1aoS1o268.

Lai atrastu hidrolīzes procesam (cukuru atdalīšanai no biomasas) piemērotākos sēņu enzīmus, RTU zinātnieki konsultējās ar Durmishidzes Bioķīmijas un Biotehnoloģijas Institūta zinātniekiem, no 20 dažādām sugām atlasot derīgākās.

Fermentācijas procesā drīkst piedalīties tikai noteikta veida baktērijas, tāpēc RTU zinātnieki izstrādāja uz fluorescentās in situ hibridizācijas (FISH) balstītu metodi, ar kuras palīdzību dažu stundu laikā iespējams konstatēt, vai baktēriju kultūra ir tīra. Par šo metodi ir iesniegts Eiropas patenta pieteikums.

Lai apzinātu iespējamos resursus biodegvielas iegūšanai, SIA "Vides risinājumu institūts" speciālisti projektā izstrādāja tehnoloģiju biomasas apjoma mērīšanai dabā. Izmantojot ar lāzeriekārtām aprīkotas lidmašīnas precīzai attāluma noteikšanai un atspoguļotās gaismas analīzei, speciālisti ar hiperspektrālās analīzes palīdzību identificēja latvāņu populāciju, iegūstot datus par tā biomasas apjomu dažādos vasaras mēnešos.