Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

25.02.2014.

Rēzeknē saistībā ar naftas produktu noplūdi pārkāpumi nav konstatēti

Saistībā ar konstatēto naftas produktu noplūdi Rēzeknes upē 11.februārī vides aizsardzības prasību pārkāpumi Rēzeknē esošo uzņēmumu darbībā nav konstatēti, uzzināja Valsts vides dienestā.

Rēzeknes Reģionālā vides pārvalde ir veikusi ārkārtas pārbaudes pilsētas teritorijas uzņēmumos, kas savā darbībā izmanto naftas produktus saturošas vielas. Apsekojot šos uzņēmumus, pārkāpumi nav konstatēti - uzņēmumi darbojas saskaņā ar atļaujās iestrādāto nosacījumu prasībām.

Pārvalde arī turpina uzraudzīt lietusūdeņu kanalizācijas izplūdes vietu. Saskaņā ar vizuālo novērtējumu piesārņojuma koncentrācija un apjoms lietus ūdeņu izplūdes vietā ir mazinājies. Lai likvidētu būtisku piesārņojuma nokļūšanu Rēzeknes upē, notiek piesārņoto bonu nomaiņa, naftas produktu sajaukuma ar ūdeni nosmelšana un to nodošana bīstamo atkritumu apsaimniekotājam. Vienlaicīgi notiek lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtu skalošana.

Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir iesniegusi pārvaldei pasākumu plānu, lai radušos situāciju novērstu. Plāna izpildi kontrolēs Valsts vides dienests.

Jau ziņots, ka otrdien, 11.februārī, ap plkst.13.58 Rēzeknē, Viļānu ielas 46 rajonā, Rēzeknes upē konstatēta naftas produktiem līdzīgas vielas noplūde. Naftas produktu noplūdi upē konstatējis un par notikušo atbildīgajiem dienestiem paziņojis kāds dzelzceļa darbinieks.

Notikuma vietas apsekošanā naftas produktu plankums upē konstatēts aptuveni 400 metru garumā no notekgrāvja Garanču virzienā. Tāpat konstatēts, ka naftas produkti upē nokļuvuši no lietus ūdens kanalizācijas kolektora. Aku pārbaudes gaitā to piesārņojums ar naftas produktiem konstatēts arī pilsētas Ziemeļu mikrorajonā aptuveni trīs kilometru attālumā no konstatētās noplūdes vietas.

Konstatēts, ka noplūde notikusi pie lietusūdeņu attīrīšanas iekārtām Pulkveža Brieža ielas sākumā. Tāda situācija radusies, jo iekārtas kvalitatīvi neveic savu funkciju, tādējādi vidē nonāk piesārņoti lietusūdeņi no lielas pilsētas teritorijas, kura aptver ne tikai dzīvojamos rajonus un ielas, bet arī ražošanas teritorijas un dzelzceļam pieguļošās zonas.