Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

27.02.2014.

Biodegvielai jābūt 10%

Valdības komiteja atbalstīja grozījumu projektu Biodegvielas likumā, kas paredz, ka 2020. gadā no atjaunojamiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvars visā transportā ir vismaz 10% no enerģijas galapatēriņa transportā.

Tāpat likumā precizētas terminu "biodegviela" un "biomasa" definīcijas, lai tās būtu saskaņotas ar Eiropas Savienības direktīvā ietvertajām šo terminu definīcijām. Turpmāk "biogāze" tiks definēta kā atkritumu poligonu gāze, notekūdeņu gāze un citas biogāzes, ko iegūst biomasas anaerobās sadalīšanās procesā un kas sastāv galvenokārt no metāna un oglekļa dioksīda.?

Grozījumi likumā vēl tiks skatīti valdībā un Saeimā. Iepriekš Auto asociācijā atzina, ka tikai trešdaļa Latvijas auto var lietot degvielu ar 10% biodegvielas piejaukumu. Asociācijā norādīja, ka biodegvielas ražošana Latvijā būtu jāpārorientē uz jaunāko paaudžu biodegvielas sastāvu ražošanu, ko iespējams izmantot pat 100% apmērā kā pamatdegvielu, turklāt visu vecuma grupu transportlīdzekļu dzinējos.