Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

28.02.2014.

Rēzeknē neizdodas noskaidrot Rēzeknes upes piesārņojuma avotu

Rēzeknē joprojām nav izdevies noskaidrot, kas piesārņojis lietus ūdens kanalizāciju ar naftas produktiem, no kurienes tie tālāk nokļuvuši Rēzeknes upē, noskaidroja Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldē.

Nav apstiprinājušās VVD reģionālās nodaļas speciālistu aizdomas, ka Rēzeknes upes piesārņojuma avots varētu atrasties pilsētas Ziemeļu mikrorajonā - pamestās uzpildes stacijas Varoņu ielā vai bijušās Rēzeknes piena konservu kombināta termoelektrocentrāles teritorijā.

Tāpat nav apstiprinājušās aizdomas par naftas bāzes teritoriju kā iespējamo piesārņojuma avotu.

Rēzeknes Reģionālā vides pārvaldes veikto ārkārtas pārbaužu rezultātā vides aizsardzības prasību pārkāpumi nav konstatēti arī Rēzeknē esošajos uzņēmumos, kas savā darbībā izmanto naftas produktus saturošas vielas.

Lai likvidētu būtisku piesārņojuma nokļūšanu Rēzeknes upē, tiek veikta lietusūdeņu kanalizācijas skalošana, piesārņoto bonu nomaiņa, naftas produktu sajaukuma ar ūdeni nosmelšana un to nodošana bīstamo atkritumu apsaimniekotājam.

Rēzeknes Reģionālā vides pārvaldes darbinieki turpina uzraudzīt lietusūdeņu kanalizācijas izplūdes vietu. Saskaņā ar vizuālo novērtējumu piesārņojuma koncentrācija un apjoms lietus ūdeņu izplūdes vietā ir mazinājies.

Jau ziņots, ka otrdien, 11.februārī, ap plkst.13.58 Rēzeknē, Viļānu ielas 46 rajonā, Rēzeknes upē konstatēta naftas produktiem līdzīgas vielas noplūde. Naftas produktu noplūdi upē konstatējis un par notikušo atbildīgajiem dienestiem paziņojis kāds dzelzceļa darbinieks.

Notikuma vietas apsekošanā naftas produktu plankums upē konstatēts aptuveni 400 metru garumā no notekgrāvja Garanču virzienā. Tāpat konstatēts, ka naftas produkti upē nokļuvuši no lietus ūdens kanalizācijas kolektora. Aku pārbaudes gaitā to piesārņojums ar naftas produktiem konstatēts arī pilsētas Ziemeļu mikrorajonā aptuveni trīs kilometru attālumā no konstatētās noplūdes vietas.

Konstatēts, ka noplūde notikusi pie lietusūdeņu attīrīšanas iekārtām Pulkveža Brieža ielas sākumā. Tāda situācija radusies, jo iekārtas kvalitatīvi neveic savu funkciju, tādējādi vidē nonāk piesārņoti lietusūdeņi no lielas pilsētas teritorijas, kura aptver ne tikai dzīvojamos rajonus un ielas, bet arī ražošanas teritorijas un dzelzceļam pieguļošās zonas.