Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

24.03.2014.

Izdota atkritumu apsaimniekotāja SIA "ZAAO" Gadagrāmata 2013

SIA "ZAAO" (ZAAO) publisko izdevumu "Gadagrāmata 2013", kur uzņēmuma sadarbības partneri un klienti var iepazīties ar uzņēmumā paveikto. Gadagrāmatas izveide ZAAO ir kļuvusi par tradīciju. Tas ir veids kā informēt uzņēmuma sadarbības partnerus un klientus par gada laikā paveikto, par izmaiņām, statistiku, kā arī par nākotnes plāniem.

Gadagrāmatā var iepazīties ar iepriekšējā gada finanšu rādītājiem, klientu skaita dinamiku, savākto šķiroto atkritumu rādītājiem, EKO laukumu apmeklētāju skaitu, poligona "Daibe" un SIA "ZAAO Enerģija" darbības rādītājiem un citiem statistikas datiem.

Pieejama arī informācija par uzņēmuma būtiskākajām investīcijām tā attīstībā, piemērām, ar ES Kohēzijas fonda finansiālu atbalstu pagājušajā gadā tika izbūvēts un nodots ekspluatācijā pievedceļš uz poligonu "Daibe", kas būtiski uzlabojis atkritumu nogādāšanu poligonā. Lai uzlabotu darba apstākļus poligonā "Daibe" strādājošajiem darbiniekiem, šķirošanas angārs tika aprīkots ar jauniem paceļamajiem vārtiem un ierīkots papildus apgaismojums. 2013. gadā ievērojami atjaunots arī uzņēmuma autoparks, pārdodot vecās automašīnas un to vietā iegādājoties trīs jaunas. Savukārt, lai uzlabotu klientu datu apstrādi un nodrošinātu efektīvāku komunikāciju ar klientiem, ZAAO ir izstrādājis arī jaunu datu uzskaites programmu.

Uzņēmums ir uzlabojis rezultātu Ilgtspējas indeksā, otro reizi kļūstot par Sudraba laureātu, kas apliecina uzņēmuma ilgtspēju un stabilitāti.

Vides projektā "Cilvēks vidē" pagājušajā gadā iesaistījās 75 skolas un 41 bērnudārzs. ZAAO ir gandarīts par skolu un bērnudārzu aktīvo iesaistīšanos vides konkursos un akcijās.

Dabas resursu saudzēšanas nolūkā gadagrāmata ir veidota tikai elektroniskā formātā. Ikvienam interesentam to iespējams izlasīt ZAAO mājas lapā http://www.zaao.lv/upload/File/ZAAO_Gadagramata_2013-.pdf