Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

28.03.2014.

Atkritumu izvešanas tarifs Ozolnieku novadā no 1.jūlija būs zemāks, un mainās atkritumu savākšanas kārtība

Ozolnieku novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Evita Kairiša informēja, ka pēc ilga un sarežģīta darba Ozolnieku novada pašvaldība ar SIA "L&T" no Rīgas ir noslēgusi iepirkuma līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku novadā uz pieciem gadiem.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu jaunais atkritumu apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanu sāks šā gada 1.jūlijā. Līdz tam atkritumus Ozolnieku novadā turpinās apsaimniekot SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" atbilstoši iepriekš noslēgtajiem līgumiem un kārtībai.

Ar jauno līgumu ievērojami mainīsies arī atkritumu apsaimniekošanas tarifs, kas būs 8,49 eiro par vienu kubikmetru, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), jeb - 10,27 eiro par vienu kubikmetru, ieskaitot PVN.

Pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmuma SIA "Ozolnieku KSDU" informācija liecina, ka līdz šim sauso sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas darbs tika organizēts sadarbībā ar SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", pamatojoties uz 1995.gadā noslēgto līgumu, un šis uzņēmums patlaban atkritumus Jelgavā un Ozolniekos izved par 16,3 eiro kubikmetrā.

Pašvaldības pārstāve skaidroja, ka domes iepirkumu komisija ir parūpējusies, lai atkritumu apsaimniekošanas cena paliek iespējami nemainīga visā līguma darbības laikā - noslēgtajā līgumā ar Ozolnieku novada pašvaldību stingri paredzēti un ierobežoti gadījumi, kādos SIA "L&T" varēs lūgt cenas paaugstinājumu.

Lai nodrošinātu Ozolnieku novada iedzīvotāju un uzņēmēju interešu aizsardzību, pirms līgumu slēgšanas ar iedzīvotājiem līguma paraugs tiks saskaņots pašvaldībā, tādējādi izslēdzot iespēju, ka līgumos ar iedzīvotājiem tiek paredzētas normas, kas nav atbilstošas atklāta konkursa vai iepirkuma līguma prasībām. Samaksa par atkritumu apsaimniekošanu turpmāk būs jāveic pēcapmaksas veidā.

No 1.jūlija Ozolnieku novada iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja dzīvot videi vēl draudzīgāk un vienlaikus ietaupīt savus līdzekļus - Ozolnieku novadā tiks izveidoti koplietošanas sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti, kuros ikviens interesents varēs bez maksas nodot šķirotus atkritumus, tādējādi samazinot savu atkritumu daudzumu un rūpējoties par vidi.

Tiks nodrošināta trīs veidu dalīta atkritumu vākšana - papīra (arī kartona), stikla un plastmasas. Par dalīto atkritumu savākšanas punktu atrašanās vietām tiks paziņota detalizēta informācija jūnijā.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem saistībā ar atkritumu apsaimniekotāja maiņu būs jānoslēdz līgums ar SIA "L&T", par ko precīzāk pašvaldība informēs atsevišķi, tomēr jau zināms, ka līgumu slēgšanas process tiks sākts aprīļa vidū.

Privātpersonām būs iespēja slēgt līgumu, izmantojot interneta e-pieteikuma iespējas un līgumu aizpildīšanu Ozolnieku novada pakalpojumu centros - Emburgā, Garozā, Brankās, Ānē un Ozolniekos. Juridiskajām personām būs iespēja slēgt līgumu, sazinoties ar uzņēmuma atbildīgo personu, kura kārtos formalitātes tieši Ozolnieku novada teritorijā.

Sākot ar 16.jūniju, personas, kuras būs noslēgušas atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA "L&T", bez maksas tiks apgādātas ar atkritumu savākšanas konteineriem. Slēdzot līgumu, katrs varēs izvēlēties sev piemērotāko konteinera izmēru un vēlamo atkritumu izvešanas biežumu.

Saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem ikvienam atkritumu radītājam ir pienākums slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu.

Kā ziņots, pēc apstrīdētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma izvērtēšanas Ozolnieku novada pašvaldībai atļauts slēgt līgumu ar Rīgas uzņēmumu SIA "L&T", kas pirmoreiz nomainīs ilggadējo monopolistu SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", uzzināja Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB).

Pēc IUB datiem, SIA "L&T" uzvaru konkursā bija apstrīdējusi SIA "Vides pakalpojumu grupa" no Rīgas, tomēr IUB Iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi sūdzību par nepamatotu un Ozolnieku novada pašvaldībai atļauts slēgt līgumu ar SIA "L&T".

Piedāvājumus šajā konkursā iesniedza četri pretendenti - SIA "L&T" ar 510 435 latu (726 284 eiro) līgumcenu, SIA "Vides pakalpojumu grupa" ar 466 897 latu (664 338 eiro) līgumcenu, SIA "Ragn-Sells" ar 647 235 latu (920 938 eiro) līgumcenu un personu apvienība "Šķirošanas pakalpojumi" ar 555 750 latu (790 765 eiro) līgumcenu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Ozolnieku novada pašvaldība jaunu līgumu atkritumu apsaimniekošanā plāno slēgt uz pieciem gadiem pie aprēķiniem, ka prognozētais atkritumu daudzums būtu 17 100 kubikmetru gadā, liecina IUB informācija. Konkursā bija uzvarējusi SIA "L&T" ar 726 284 eiro līgumcenu, neskaitot PVN.