Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

12.04.2014.

Maksa par būvniecībā radušos atkritumu uzskaiti būs 427 eiro

Maksa tiks sadalīta pa ceturkšņiem, un sistēmas pārzinis - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs - līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam elektroniski nosūtīs rēķinu sistēmas lietotājam. Savukārt sistēmas lietotājam rēķins būs jāapmaksā desmit dienu laikā.

Normatīvais regulējums paredz, ka būvniecībā radušos atkritumu radītājs (komersants) vai apsaimniekotājs nodrošina būvniecībā radušos atkritumu uzskaiti īpašā žurnālā papīra vai elektroniskā veidā. Pārvadājot un uzglabājot šāda veida atkritumus, tie ir jāmarķē un jāiepako atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Latvijai saistošām starptautisko tiesību aktu normām.

Noteikumu projekts paredz, ka būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu elektroniskai reģistrācijai un uzskaitei valsts teritorijā izmanto būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmu. Uzskaites sistēma tiktu veidota kā daļa no bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas, lai pēc iespējas mazinātu privātpersonām radīto ievērojamo papildus administratīvo un finansiālo slogu.

Sistēmas darbības administratīvais modelis ir šāds - sistēmas pārzinis reģistrē attiecīgo sistēmas lietotāju, piešķirot tam lietotājvārdu un paroli, pamatojoties uz attiecīgās iestādes vadītāja vai komersanta rakstisku iesniegumu. Sistēmas pārzinis, izmantojot internetu, nodrošina sistēmas lietotājam iespēju sistēmā elektroniski aizpildīt būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu kartes - pavadzīmes - veidlapu, kā arī iespēju sekot līdzi sistēmas aprēķinātajai bilancei par sistēmas lietotāja veiktajiem pārvadājumiem. Ja sistēmas lietotājs nepiekrīt sistēmas uzskaitītajai informācijai, tas 30 dienu laikā par to rakstiski paziņo sistēmas pārzinim. Sistēmas pārzinis nodrošina informācijas labojumu desmit darbadienu laikā.

Līdz šim Latvijā nebija pilnībā izveidota sistēma, lai varētu nodrošināt precīzu būvniecībā radušos atkritumu uzskaiti un šo atkritumu pārvadājumu uzskaiti. Tāpēc vides aizsardzību kontrolējošām iestādēm nebija iespējams nodrošināt būvniecības atkritumu savākšanas un pārvadāšanas kontroli, tādējādi nepieļaujot vides aizsardzības prasībām neatbilstošu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un šo atkritumu nelegālu apglabāšanu tam neparedzētās vietās, norāda VARAM.

Aprēķināts, ka būvniecībā radušos atkritumu uzskaites sistēmu izmantos 130 atkritumu apsaimniekotāji-pārvadātāji.

Noteikumu projektu otrdien, 15.aprīlī, izskatīs valdības sēdē.