Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

19.08.2014.

Pārdalīs finansējumu Liepājas Karostas kanāla grunts attīrīšanai

Finansējums tiks pārdalīts no līdzekļiem, kas jau iepriekš piešķirti Liepājas Karostas sanācijas projektam, taču līgums ar projekta īstenotājiem par iepriekšējiem darbiem tika lauzts un izsludināts jauns iepirkums par kanāla gultnes attīrīšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) informē, ka 2012.gada 16.jūlijā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi tika noslēgts līgums par projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" īstenošanu. Pēc projekta īstenošanas piesārņotā vieta būtu tiktāl attīrīta, ka turpmāk vairs neapdraudētu cilvēku veselību.

Tomēr, sākot projekta īstenošanu, tika secināts, ka Karostas kanāla akvatorijā nogrimušo priekšmetu skaits ir daudz lielāks nekā sākotnēji pieejamā dokumentācijā norādītais. Tāpēc secināts, ka ar projektam piešķirto finansējumu un ar līdz šim plānotā tehnoloģiskā risinājuma izvēli nav iespējams veikt gan atlūzu un citu ieslēgumu izcelšanu, gan arī piesārņoto nogulumu izsmelšanu. Tāpēc tika pieņemts lēmums par līguma laušanu ar sanācijas darbu veicēju un finansējuma pārdali par labu citiem projektiem.

VARAM šovasar kopā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi izvērtējusi iespējamos projekta īstenošanas scenārijus vēl 2007.-2013.gada plānošanas periodā, un secinājusi, ka nepieciešams vispirms attīrīt kanāla grunti no tehnogēniskā piesārņojuma. Tas dos lielu ieguldījumu sanācijas projekta īstenošanā.

Lai īstenotu šo projektu, tiks izsludināts projektu atlases konkurss divās kārtās, kur pirmajā kārtā būs pieejami 8,11 miljoni eiro. Otro atlases kārtu izsludinās, ja pirmajā kārtā būs finansējuma pārpalikums.

Jaunajā projektā paredzēts veikt lielizmēra un mazizmēra fizisko priekšmetu izcelšanu un izcelto atkritumu attīrīšanu, nodrošinot to atkārtotu izmantošanu. Papildu objektu izcelšanai tiks īstenots arī sanācijas pilotprojekts - tiks savākti arī aptuveni 50 000 kubikmetri piesārņoto nogulumu, noglabājot tos aiz rievsienas. Īstenojot visas projektā paredzētās darbības, no tehnogēnā piesārņojuma būs attīrīts Karostas kanāls 78 hektāru platībā, nodrošinot, ka teritorijā jebkurā brīdī var tikt uzsākti sanācijas darbi. Īstenojot šo projektu, plānots panākt, ka vides piesārņojums nevirzās Baltijas jūras virzienā.

Sākotnēji darbu izpildes termiņš bija 2015.gada 1.oktobris, tomēr šis termiņš pagarināts līdz 2015.gada 31.decembrim.