Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

16.09.2014.

Poligons Kaudzītes turpina pilnveidoties

«Pirms iekārtu uzstādīšanas lielākā problēma bija, kur šo infiltrātu attīrīt, jo, piemēram, pilsētu attīrīšanas iekārtas nav paredzētas veikt šādu funkciju. Tagad šo procesu varam veikt uz vietas poligonā,» projektā paveikto darbu ieguvumus skaidro SIA AP Kaudzītes valdes loceklis Aldis Amantovs.

Pabeigta arī sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa izbūve. A. Amantovs informē, ka tur ierīkoto iekārtu pārstrādes jauda ir ap deviņiem tūkstošiem tonnu gadā. Līdz ar jaunā kompleksa izbūvi ir palielinājusies otrreizējo izejvielu atgūšana un samazinājies apglabājamo atkritumu daudzums. «Sašķirojot iegūstam, piemēram, makulatūru, plastmasas atkritumus. To sapresējam un sūtām uz rūpnīcām, kur tos pārstrādā – tā tiek taupīti arī dabas resursi, jo otrreiz pastrādājamie materiāli nonāk jaunā apritē un no tiem ražo jaunas preces,» norāda AP Kaudzītes valdes loceklis.

Lai arī jaunais cehs nodrošina mehānisku sadzīves atkritumu sašķirošanu, tomēr AP Kaudzītes iesaistās arī jaunākās paaudzes izglītošanā par pareizu atkritumu šķirošanu, pirms tie nonāk poligonā. «Strādājam ar skolām, aicinām pie sevis ekskursijās, vasarās ierodas dažādu nometņu dalībnieki. Redzētais viņus ieinteresē,» secina A. Amantovs.

Šobrīd uzņēmuma dienaskārtībā ir projektēšanas darbi, lai varētu sākties projekta noslēdzošā – 3. – kārta. Paredzēts rekonstruēt pievadceļu, kas savieno Litenes pagastu ar poligonu.

Domājot par ieguvumiem, šķirojot atkritumus, A. Amantovs norāda, ka tā ir arī iespēja iedzīvotājiem samazināt savus tēriņus par sadzīves atkritumu izvešanu, jo šķirotie atkritumi tiek savākti bez maksas. Šķirojot atkritumus, samazinās poligonos noglabājamo atkritumu daudzums, tiek attīstīta mūsdienīga atkritumu apsaimniekošana. Paredzams, ka, laikam ejot, šķirošana kļūs vēl precīzāka un detalizētāka.

A. Amantovs uzskata, ka, pateicoties projekta īstenotajām aktivitātēm, būtiski samazinās apglabājamo atkritumu daudzums, līdz ar to esošās atkritumu glabātavas kapacitāte ļaus noglabāt atkritumus apmēram vēl nākamos 50 gadus.

Zane Kārkla
Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai