Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

05.11.2014.

Turpmāk maksa par atkritumiem tiks sadalīta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita

Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk tiks sadalīta pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita, paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu".

Līdz ar grozījumiem noteikts, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju tiks aprēķināta divējādi.

Ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, maksu aprēķinās proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma.

Ja atsevišķais īpašums ir neapdzīvojamā telpa vai mākslinieka darbnīca, maksu aprēķinās atbilstoši līgumā noteiktajam, bet līdz līguma noslēgšanai - saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Kā kritērijs ir noteikts dzīvoklī deklarēto, nevis faktiski dzīvojošo personu skaits, jo dzīvojamās mājas pārvaldniekam nav iespējams pārliecināties par faktiski dzīvojošo personu skaitu. Lai arī deklarēto personu skaits nav atbilstošs dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, tas tomēr ir vienīgais veids, kā iespējams aprēķināt katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja noteikumos paredzētais kritērijs ir nevis dzīvokļu īpašumu, bet personu skaits.

Neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas īpašniekiem ir noteikta citāda kārtība, jo šīs telpas nav paredzētas dzīvošanai.
Vienlaikus noteikumos veikti grozījumi normās par ūdens patēriņa starpības noteikšanu. Turpmāk gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks ir prombūtnē un par to paziņojis dzīvojamās mājas pārvaldniekam, līdz ar to dzīvokļa īpašniekam nebija iespējas veikt ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanu vai nodrošināt pārvaldniekam iespēju veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, dzīvojamās mājas pārvaldnieks nebūs tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņa starpību.

Tāpat noteikts, ka dzīvojamās mājas pārvaldnieks var lemt par vienotu atsevišķajos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu tikai tad, ja ūdens patēriņa sadales aprēķinā trīs mēnešus pēc kārtas veidojas ūdens patēriņa starpība, kas lielāka par 20%.

Izmaiņas līdzšinējā kārtībā tika rosinātas, ņemot vērā to, ka pēc pērnā gada septembrī veiktajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanā daudziem dzīvokļu īpašniekiem, jo īpaši vientuļajiem pensionāriem, maksas apmērs palielinājies pat vairākas reizes.

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis (RP) skaidroja, ka sūdzību par pērn veiktajām izmaiņām aprēķinu kārtībā ir bijis ļoti daudz. Turklāt veiktās izmaiņas pirmkārt skāra sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus - pensionārus -, kas nav pieļaujams.

Arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisija aicinājusi izvērtēt iespēju maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķināt proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, savukārt tiesībsargs aicinājis atcelt spēkā esošo regulējumu un ierosinājis atgriezties pie iepriekš spēkā esošā regulējuma.