Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

16.12.2014.

Latvija atbalsta plastmasas maisiņu patēriņa apjoma samazināšanu

Latvija atbalsta nepieciešamību samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa apjomu, teikts šodien valdībā akceptētajā Latvijas nostājā Eiropas Savienības (ES) Vides padomes sanāksmei, kas notiks 17.decembrī Briselē.

Vides ministru padomei iesniegtā priekšlikuma redakcija paredz ES dalībvalstīm pienākumu veikt pasākumus plāno plastmasas iepirkumu maisiņu (plānāki par 50 mikroniem) patēriņa samazināšanai.

Dalībvalstīm ir jāveic vismaz viens no piedāvātajiem diviem pasākumiem. Pirmais no tiem paredz sasniegt skaitlisku samazināšanas mērķi - ne vairāk kā 90 maisiņi uz iedzīvotāju gadā līdz 2019.gada beigām un 40 - līdz 2025.gada beigām. Otrs priekšlikums paredz, ka valstij ir jānodrošina, ka līdz 2018.gada beigām tirdzniecības vietās plastmasas iepirkumu maisiņi netiek izplatīti bez maksas, izņemot gadījumus, kad tiek pielietoti tikpat efektīvi ekonomiskie instrumenti.

Latvija uzskata, ka šie grozījumi Iepakojuma direktīvā veicinās plastmasas iepirkumu maisiņu lietojuma un to radītās negatīvās ietekmes ierobežošanu. Vienlaikus ir saglabāta pietiekoša elastība dalībvalstīm izvēlēties piemērotākos pasākumus nacionālā līmenī.

Vides ministru padomes sanāksmei sagatavotajā Latvijas pozīcijā ir iekļauta informācija par Latvijas prezidentūru ES Padomē. Tajā teikts, ka, pamatojoties uz panākto progresu līdz 2014.gada beigām, Latvijas prezidentūra turpinās strādāt pie tālākas ES vides un klimata politikas attīstības, turpinot diskusijas par publicētajiem tiesību aktu projektiem.

Kā prioritāru jautājumu prezidentūra nodrošinās ES ieguldījuma sagatavošanu starptautiskajām klimata sarunām ar mērķi panākt jaunu saistošu vienošanos par globālo klimata pārmaiņu režīmu 2015.gada beigās Parīzē. Veicinot resursu efektivitāti un zaļas izaugsmes politiku, prezidentūra organizēs ministru diskusijas marta Vides padomē par vides aspektu integrāciju Eiropas pusgada procesā un "ES2020" stratēģijā, sasaistot arī ar digitālo risinājumu izmantošanas iespējām vides problēmu risināšanā un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanā. Tāpat prezidentūras mērķis ir sniegt ieguldījumu vairākos starptautiskās vides procesos. Šie procesi aptver dažādus jautājumus, kā, piemēram, ķīmisko vielu pārvaldību, atkritumu pārvadājumus, bioloģisko daudzveidību un sugu aizsardzību, bioloģisko drošību.