Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

06.01.2016.

Valmierā izmēģinās inovatīvas vēsturiskā piesārņojuma sanācijas metodes

Valmieras pilsētas pašvaldība ir sākusi dalību starptautiskā projektā INSURE - "Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana" par inovatīvu un ilgtspējīgu sanācijas metožu izstrādi un izmēģināšanu bijušajā SIA "Valmieras siltums" mazuta saimniecības teritorijā.
Kā informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa, projekta laikā paredzēts testēt "in situ" attīrīšanas metodes, kurās attīrīšana tiek veikta piesārņojuma vietā, izmantojot dažādas bioloģiskās attīrīšanas metodes, tādējādi aizstājot ierasto metodi, kas paredz piesārņotās grunts izrakšanu un aizvešanu turpmākajai uzglabāšanai.
No 14.decembra līdz 17.decembrim Linčepingā, Zviedrijā, projekta sākšanas sanāksmē tikās visi projekta partneri no Zviedrijas, Somijas un Latvijas. "Valmieras pilsētas pašvaldībai ir svarīgi piedalīties šādā projektā, jo plānots vēsturiski piesārņoto teritoriju sakopt, lai turpmāk to izmantotu uzņēmējdarbības attīstīšanai un investoru piesaistes vajadzībām. Projekta partneru - Helsinku Universitātes zinātnieku - pieredze ļaus sekmīgāk izvērtēt, kura tehnoloģija piesārņoto teritoriju attīrīšanai ir visilgtspējīgākā un ieviešanas pārnese izmantošanai Latvijā vispiemērotākā, kā arī noskaidrot dažādu tehnoloģiju priekšrocības un trūkumus. Projekta laikā paredzēts veikt arī izmaksu efektivitātes analīzi un iespējamo risku izvērtējumu. Valmieras pilsētai projekta rezultāti dos iespēju īstenot laika un izmaksu ziņā ekonomiskāko teritorijas attīrīšanu, kas ir priekšnoteikums turpmākai teritorijas izmantošanai," dalību projektā pamato projekta vadības komitejas dalībnieks, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums (Valmierai un Vidzemei).
Vēsturiski 2,1 hektārus plašā projekta pilotteritorija Dzelzceļa ielā 9 tika izmantota naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai, kas joprojām rada vides piesārņojuma risku. Objekts netiek lietots jau vairākus gadus.
"Lai teritoriju varētu izmantot atkal, tajā ir nepieciešams veikt izpēti par teritorijas piesārņojuma apjomu un sanācijas metodēm, jānojauc un jādemontē pašreiz teritorijā esošās ēkas, rezervuāri, cisternas un konstrukcijas, jāveic piesārņojuma sanācija, kā arī nākotnē inženierkomunikāciju un pievadceļu infrastruktūras rekonstrukcija un izbūve," teritorijas attīstības iespējas komentē Valmieras pilsētas pašvaldības Attīstības pārvaldes galvenā projektu vadītāja Maija Zālamane.

@LETA