Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

29.03.2016.

"Clean R" aicina dārza māju un vasarnīcu īpašniekus savlaicīgi noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu

Sākoties pavasara-vasaras sezonai, atkritumu apsaimniekotāja SIA "Clean R" atgādina, ka dārza māju un vasarnīcu īpašniekiem savlaicīgi jāslēdz sezonas līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.
Līdz ar pavasara iestāšanos iedzīvotāji pamazām sāk apdzīvot dārza mājas un vasarnīcas, kuras ziemas sezonā netika izmantotas. Lai nodrošinātu savlaicīgu sadzīves atkritumu savākšanu, "Clean R" aicina atjaunot vai noslēgt līgumus, kas ir paredzēti vasarnīcu un dārza māju īpašniekiem, - arī par laika periodu, kurā personas pastāvīgi uzturas vasarnīcā vai dārza mājā.
""Clean R" novērojumi liecina, ka joprojām daudz iedzīvotāju neizmanto iespēju slēgt sezonas līgumu, lai varētu savus atkritumus ērti izmest vasaras mītnē. Daļa, iespējams, nezina par šo iespēju, daļa izmet savus atkritumus savā pastāvīgajā dzīvesvietā. Diemžēl ir arī iedzīvotāji, kuriem šķiet ērtāk atbrīvoties no atkritumiem neatļautās vietās vai citu iedzīvotāju apmaksātos konteineros," stāsta "Clean R" izpilddirektors Valerijs Stankevičs.
Uzņēmums savus klientus - vasarnīcu vai dārza māju iedzīvotājus un īpašniekus, kuri aizvadītājā gadā bija jau noslēguši sezonas līgumus, - aicina informēt "Clean R" par nepieciešamību līgumu atjaunot. Lai to paveiktu, jāvēršas pa tālruni 67111001 vai jāraksta uz "kc@cleanr.lv", norādot līguma numuru, pakalpojuma saņemšanas adresi, periodu, no kura līdz kuram būs nepieciešams izvest sadzīves atkritumus, un atkritumu izvešanas biežumu. Arī tie iedzīvotāji, kuri plāno slēgt sezonas līgumu pirmo reizi, ir aicināti sazināties ar "Clean R" klientu centru.
"Clean R" vērš uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu vai pārkāpjot pašvaldību saistošos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu radītājam vai valdītājam var tikt piemērots administratīvais sods.
Uzņēmums nodrošina sadzīves atkritumu izvešanu Rīgā, Daugavpilī, Daugavpils novada Višķu, Tabores, Vaboles, Vecsalienas, Biķernieku pagastā, Ozolnieku, Kokneses, Sējas, Stopiņu, Inčukalna, Tērvetes un Dagdas novadā.
"Clean R" ir vides pakalpojumu nozares uzņēmums, kas nodarbina vairāk nekā 1300 darbiniekus un nodrošina plašu vides pakalpojumu klāstu. Uzņēmuma klientu skaits pārsniedz 30 000. "Clean R" piedāvā gandrīz 40 pakalpojumus tādās jomās kā atkritumu apsaimniekošana, privāto un publisko īpašumu uzturēšana, tostarp telpu un ēkām piegulošo teritoriju uzkopšana, labiekārtošana, kā arī ceļu un koplietošanas teritoriju tīrīšana.

@Leta