Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

30.09.2016.

Smiltenes novadā izsludina spodrības mēnesi - tā laikā noteikta jauna kārtība saistībā ar lapu dedzināšanu

28.septembrī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par sakoptības jeb spodrības mēneša izsludināšanu Smiltenes novada teritorijā laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 6.novembrim. Pirmo reizi pašvaldība ir noteikusi jaunu kārtību - spodrības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā netiks atļauta lapu dedzināšana, taču pašvaldība organizēs un apmaksās iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu.
Smiltenes novada pašvaldības noteiktā spodrības mēnešu laikā no 2016. gada 7.oktobra līdz 6.novembrim atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem, tikai ārpus Smiltenes pilsētas robežām.

Sakoptības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju savāktās zāles un lapu izvešanu apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:
• No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
• Izvešanu piesaka iedzīvotājs, uzņēmums līdz 2016.gada 31.oktobrim SIA "Smiltenes NKUP", zvanot uz telefona numuru 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 - 17.00 vai rakstot uz e-pastu: eliina.age@gmail.com. Obligāti norādāmā informācija: Mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;
• Savākto zāli un lapas liek savos maisos;
• Maisi jānovieto ārpus sētas;
• Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti.
• Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA "Smiltenes NKUP". Plānotais izvešanas laiks no š.g. 1.novembra - 8.novembrim. Aicinām iedzīvotājus maisus ārpus sētas novietot pēc 31.oktobra.
• Vēlams (ja vien tas ir iespējams, izpildot visas iepriekš minētās prasībās, neradot nevajadzīgas nesaskaņas un pārpratumus starp kaimiņiem) kaimiņiem apvienoties un veidot vienu maisu novietošanas vietu un veikt vienotu pieteikšanos.

Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā informē, ka jaunā kārtība Smiltenes pilsētas teritorijā ir ieviesta tādēļ, ka iepriekšējos gados pašvaldība saņēma iedzīvotāju sūdzības un neapmierinātību par zāles, lapu un zaru dedzināšanu ugunskuros radīto dūmu piesārņojumu, ir bijuši gadījumi, kad kaimiņi savstarpēji neinformēja viens otru par dedzināšanu, kamdēļ radušies konflikti. Tāpat pilsētā pastiprināti šajā periodā pie vienlaicīgas ugunskuru kurināšanas un lapu dedzināšanas veidojās dūmu smogs. Jāpiebilst, ka vairākās citās pilsētās ir līdzīga kārtība, kad lapu dedzināšana ir aizliegta un kā alternatīvu pašvaldība piedāvā apmaksātu lapu savākšanas un izvešanas akciju. Plānotais pašvaldības finansējums šai akcijai ir trīs tūkstoši euro.

Ilze Sausā aicina iedzīvotājus būt saprotošiem par jauno kārtību Smiltenes pilsētas teritorijā, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu novadu kopā!
Papildu informācija:
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
E-pasts: prese@smiltene.lv; marita.muze@smiltene.lv
Mob.tel. 28334474
www.smiltene.lv
http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads/
www.facebook.com/SmiltenesNovads
https://twitter.com/SmiltenesNovads