Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

14.02.2017.

Rīgā plāno veidot šķiroto atkritumu savākšanas punktus uz katriem 250 līdz 500 iedzīvotājiem

Rīgas pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas attīstības plāns paredz izveidot vienu šķiroto atkritumu savākšanas punktu uz katriem 250 līdz 500 iedzīvotājiem, liecina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pētījums par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām.
Pētījumā norādīts, ka pašreiz Rīgā galvenie identificētie trūkumi atkritumu apsaimniekošanas jomā ir tas, ka šķiroto atkritumu daudzums nepārsniedz 10% no kopējiem Rīgā savāktajiem sadzīves atkritumiem, kā arī nepietiekams un nevienmērīgs dalītās atkritumu vākšanas punktu izvietojums apkaimēs. Tāpat pilsētas iedzīvotāji nepietiekami tiekot informēti par nepieciešamību šķirot atkritumus pirms nodošanas, un pilsēta nav pašvaldības izveidotu un uzturētu/apsaimniekotu "zaļo" atkritumu kompostēšanas laukumu. Turklāt pilsētai nav saistošo noteikumu, kas regulētu sadzīves, bīstamo un būvniecības atkritumu apsaimniekošanu specifiski pašvaldības situācijai.
Minēto trūkumu novēršanai plānots, ka pašvaldība sagatavos saistošos noteikumus, kuros tiks noteikta turpmākā sadzīves un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība. Rīgas pilsētas pašvaldība mudinās iedzīvotājus intensīvāk pievērsties atkritumu šķirošanai, nosakot vienu šķiroto atkritumu savākšanas vietu jeb vismaz trīs konteinerus dalītajiem atkritumiem uz 250 līdz 500 iedzīvotājiem, kā arī ieviešot maksas diferenciāciju tiem iedzīvotājiem, kuri godprātīgi šķiros atkritumus. Tā kā nepastāv sanitārās normas, kas regulētu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, izstrādājamos saistošajos noteikumos tiks noteikts minimālais atkritumu izvešanas grafiks. Pašvaldība paplašinās arī sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas tīklu.
Iecerēts, ka 2020.gadā sašķiroto atkritumu daudzums sasniegs 169 000 tonnu jeb 50% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma. Turklāt vidēji 45% iedzīvotāju 100 metru rādiusā ap dzīvesvietu būs atkritumu šķirošanas punkts. Pētījumu izstrādāja personu apvienība SIA "Konsorts" un SIA "Geo Consultants".
Kā ziņots, Rīgas dome plāno uz 20 gadiem slēgt publiskās un privātās partnerības līgumu, veidojot kopsabiedrību ar vienu atkritumu apsaimniekotāju, kas tikšot darīts, lai veicinātu dalīto atkritumu savākšanu pilsētā.
Paredzēts, ka reformas rezultātā tiks izveidoti 2500 dalīto atkritumu savākšanas punkti un 12 šķiroto atkritumu laukumi. Pašvaldība ir rezervējusi 30 zemesgabalus atkritumu savākšanas punktu izveidei, tāpēc tiks vērtēts, kurus no tiem izmantot paredzētajiem 12 šķiroto atkritumu laukumiem. Tāpat projekta laikā plānota konteineru parka nomaiņa, pazemes tipa konteineru uzstādīšana Vecrīgas teritorijā un transportlīdzekļu parka nomaiņa.
Finanšu aprēķini paredz, ka kopējās investīcijas visā periodā sasniegs 27 miljonus eiro. Plānots, ka, ieviešot šo modeli, visā 20 gadu periodā ieņēmumi varētu sasniegt 507 miljonus eiro. Pēc 20 gadiem, kad kopsabiedrība beigs darbu, ieņēmumi tikšot sadalīti proporcionāli - 10% nonākšot pašvaldībā, bet 90% - privātajam partnerim. Arī zemesgabali pēc kopsabiedrības darba beigšanas nonāks atpakaļ pašvaldības īpašumā.