Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

21.02.2017.

Atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai VARAM plāno izglītot sabiedrību par atkritumu šķirošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno šī gada pirmajā pusē veikt sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumus par atkritumu dalīto vākšanu, informēja ministrijas pārstāve Laura Jansone.
Komentējot Eiropas Komisijas (EK) izstrādātajā Eiropas Savienības (ES) vides politikas īstenošanas pārskatā minēto mudinājumu Latvijai veltīt lielākas pūles atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanā, VARAM norāda, ka Latvija apzinās pārdomātas atkritumu apsaimniekošanas lomu un nozīmību ne tikai attiecībā pret ES un tās vides politikas prasību īstenošanu, bet arī ievērojot valsts tautsaimniecības intereses attiecībā uz resursu efektīvu izmantošanu. Līdz ar to tiek īstenoti pasākumi, lai samazinātu atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjomu un paaugstinātu pārstrādei un reģenerācijai nodoto atkritumu apjomu.
Tā rezultātā mājsaimniecības atkritumu pārstrāde pēdējos gados esot pieaugusi no 18,4% 2013.gadā līdz 27% 2015.gadā. Ministrija gan atzīst, ka Latvija vēl atpaliek no ES normatīvajos aktos noteikto sadzīves atkritumu pārstrādes mērķa, kas ir 50% 2020.gadā.
Lai veicinātu sadzīves atkritumu pārstrādi, sistēma nepārtraukti tiekot pilnveidota ar mērķi nodrošināt atkritumu dalītu vākšanu atbilstošā līmenī visā valsts teritorijā un samazināt atkritumu poligonos apglabāto atkritumu apjomu. Tāpat 2017.-2020.gadā tiek ievērojami paaugstināta dabas resursu nodokļa likme atkritumu apglabāšanai, tādējādi veicinot to pārstrādi, nevis apglabāšanu atkritumu poligonos.
Turklāt, lai veicinātu atkritumu pārstrādes jaudu palielināšanos un pilnveidotu atkritumu dalītās vākšanas sistēmu pašvaldībās, tiks izmantoti ES struktūrfondu līdzekļi. Projektu iesniegšana ir sākusies un turpināsies 2017.gada pirmajā pusē;
Atbilstoši VARAM 2015.gadā pasūtītajam pētījumam atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras blīvums esot bijis pietiekams vai tuvu pietiekamam 68 pašvaldībās jeb 760 tūkstošiem (37,9%) iedzīvotāju, bet dalītās vākšanas pakalpojumu kā apmierinošu var novērtēt 31 pašvaldībā ar 996 tūkstošiem (49,8%) iedzīvotājiem.
Problemātiskie jautājumi VARAM ieskatā ir nepietiekami attīstīta atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūra (īpaši Rīgā), nepietiekami sabiedrības izglītošanas un informēšanas pasākumi par atkritumu dalīto vākšanu.
VARAM informēja, ka turpina strādāt pie normatīvo aktu pilnveidošanas atkritumu apsaimniekošanas jomā, tajā skaitā 2017.gadā paredzēts noteikt detalizētāku atbildību sadalījumu par atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpildi. Izstrādāti Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamībai, lai nodrošinātu šo pakalpojumu visiem iedzīvotājiem, ko plānots pieņemt tuvākā mēneša laikā. Tāpat tiek strādāts pie kritērijiem, atbilstoši kuriem atkritumus var uzskatīt par sagatavotiem apglabāšanai. Tie būs vērsti uz apglabājamo atkritumu daudzuma maksimālu samazināšanu, atšķirojot visas frakcijas, kuras iespējams pārstrādāt.
Ministrija uzsver, ka valsts līmenī tiek īstenota Atkritumu rašanās novēršanas valsts programma, kā rezultātā iespējams samazināt radīto atkritumu apjomu un kas ir viens no soļiem pārejai uz aprites ekonomiku.
Jau ziņots, ka Eiropas Komisija (EK) mudina Latviju veltīt lielākas pūles atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai, norādīts jaunākajā Eiropas Komisijas (EK) izstrādātajā Eiropas Savienības (ES) vides politikas īstenošanas pārskatā.
Pārskatā norādīts, ka tas īpaši attiecas uz atkritumu dalītu savākšanu un atkritumu poligonos apglabāto atkritumu apjoma samazināšanu, jo lielais poligonos apglabāto sadzīves atkritumu apjoms var apdraudēt atkritumu jomā noteikto ES mērķu sasniegšanu no Latvijas puses.

@ Marta Grīviņa, LETA