Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

15.03.2018.

Plāno ieviest finanšu nodrošinājumu atkritumu apsaimniekotājiem, kuri darbojas ražotāju atbildības sistēmā

Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, paredzot, ka arī atkritumu apsaimniekotājiem, kuri darbojas ražotāju atbildības sistēmā, ieviesīs finanšu nodrošinājumu par atkritumu pārstrādāšanu.
Izmaiņas likumā pastiprinās apsaimniekotāju atbildību par konkrēta veida atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši noteiktām prasībām, informēja Saeimas Preses dienestā.
Patlaban šāda kārtība noteikta tikai atkritumu apsaimniekotājiem, kuri saņem atļaujas atsevišķu atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanai.
Plānots, ka turpmāk atkritumu apsaimniekotājiem, kuri strādā ražotāju atbildības sistēmā, būs nepieciešams Valsts vides dienestā iesniegt un uzturēt spēkā finanšu nodrošinājumu visu līguma darbības laiku, kā arī vienu gadu pēc tā. Dabas resursu nodoklis būs jāatmaksā gadījumos, ja šāds atkritumu apsaimniekotājs nebūs pildījis likumā noteiktās prasības saistībā ar atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas normu izpildi noteiktiem atkritumu veidiem.
Finanšu nodrošinājums ir paredzēts gadījumos, ja atkritumu apsaimniekotājs ražotāju atbildības sistēmas ietvaros nebūs veicis savu darbu un valstij būs jāiesaistās uzkrāto un nepārstrādāto atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas organizēšanā, teikts likumprojekta anotācijā.
Likumprojektā ietvertais regulējums sekmēs tādu apsaimniekotāju skaita samazināšanos, kuri rada tirgus kropļojumu, nosakot neatbilstoši zemas cenas atkritumu apsaimniekošanai ražotāju atbildības sistēmā, norādījuši likumprojekta autori.
Lai palielinātu patērētāju motivāciju izvēlēties videi draudzīgus iepakojumus un būtiski samazinātu plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, likumprojekts paredz atcelt pazeminātās nodokļa likmes iepakojumam no oksonoārdāmas plastmasas izejmateriāla. Patlaban likumā ir noteikta pazemināta nodokļa likme plastmasas iepirkumu maisiņiem no oksonoārdāmas plastmasas izejmateriāla. Tas ir plastmasas materiāls, kurā ir piedevas, kas paātrina plastmasas materiāla sadalīšanos sīkās sastāvdaļās. Minēto piedevu ietekmes rezultātā plastmasa laika gaitā sadalās mazās daļiņās, kas paliek vidē, radot piesārņojumu, teikts likumprojekta anotācijā.
Tāpat, lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, likumprojektā kā vienotu regulāri maksājamo Dabas resursu nodokļa maksāšanas gala termiņu turpmāk plānots noteikt mēneša 23.datumu.
Dabas resursu nodokļa likuma izmaiņas Saeimai vēl jāskata otrajā un trešajā lasījumā.

@ Alina Lastovska, LETA