Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

04.08.2020.

Ogres namsaimnieka pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju īpašnieki sākot ar 1. septembri, par lielgabarīta atkritumu savākšanu būs atbildīgi katrs pats

SIA «Ogres Namsaimnieks» pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem jāņem vērā, ka, sākot ar 1.septembri, lielgabarīta atkritumu izvešana būs jānodrošina katram individuāli.

Šāda kārtība, kad nav jāmaksā par citu radītiem lielgabarīta atkritumiem (kā tas ir šobrīd Ogrē), bet tikai par savējiem, pastāv arī citās Latvijas pilsētās.

Tas nozīmē, ka no 1.septembra SIA «Ogres Namsaimnieks» vairs nenodrošinās centralizētu lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumu, kas attiecīgi atspoguļosies arī ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinos pie nosacījuma, ka iedzīvotāji ievēros noteikto kārtību. Rēķina pozīcijā «Par atkritumiem», sākot ar septembra rēķinu, vairs netiks ietverti izdevumi par lielgabarīta atkritumu utilizēšanu.

Kādēļ tiek pārtraukta centralizēta lielgabarīta atkritumu izvešana?

2020.gada janvārī SIA «Ogres Namsaimnieks» bija ieviesusi lielgabarīta atkritumu izvešanas kārtību, kas paredzēja, ka katras dzīvojamās mājas iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus var iznest tikai divas dienas mēnesī. Šāda kārtība tika ieviesta, lai veicinātu sakoptāku vidi pilsētā. Diemžēl daļa iedzīvotāju šo kārtību ignorē un lielgabarīta atkritumus turpina iznest ārpus grafikā noteiktajiem datumiem, tādējādi degradējot apkārtējo vidi.

Līdzšinējā kārtība tiek mainīta, jo tā nav finansiāli taisnīga pret tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri paši lielgabarīta atkritumus tikpat kā nerada, kā arī pret tiem, pie kuru dzīvojamām mājām to izdevīgās atrašanās vietas dēļ savus lielgabarīta atkritumus ieraduši atstāt citu dzīvojamo māju iedzīvotāji vai privātmāju īpašnieki.

Jāņem vērā! Iedzīvotājiem jābūt atbildīgiem un pašiem jānodod utilizēšanai lielgabarīta atkritumi. Tomēr, ja kāds negodprātīgi novietos savus lielgabarīta atkritumus dzīvojamās mājas iekšpagalmā, tad izmaksas tiks attiecinātas uz visu dzīvojamo māju!

Par pārkāpējiem aicinām ziņot pašvaldības policijai.

SIA «Ogres Namsaimnieks» apzinās, ka daļa iedzīvotāju nemainīs savus paradumus un pēc 1.septembra turpinās novietot lielgabarīta atkritumus iekšpagalmos, tāpēc aicinām ikvienu ziņot par pārkāpumiem Ogres novada pašvaldības policijai (tālruņa numurs 65047100).

Par lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu var tikt piemērots administratīvais sods!

Kas ir lielgabarīta atkritumi?

Par lielgabarīta atkritumiem sauc tos atkritumus, ko izmēra dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā - lielākoties tās ir nolietotas mēbeles, bet arī, piemēram, bērnu ratiņi. Bīstamie atkritumi (nolietota elektrotehnika, akumulatori utt.), vieglo automašīnu riepas, būvgruži u.c. nav pieskaitāmi lielgabarīta atkritumiem, un par to izvešanu arī līdz šim bijuši atbildīgi paši iedzīvotāji.

Kā Ogres dzīvojamo māju iedzīvotāji, sākot ar 1.septembri, varēs atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem?

* Pasūtīt konteineru no SIA «Ķilupe» (maksas pakalpojums) -zvanot uz tālruņa numuriem 65071282, 29241492 vai rakstot uz kilupe@gmail.com.

* Pašiem nogādāt sašķirotā veidā uz SIA «Ķilupe» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu Akmeņu ielā 43b, Ogrē - darba dienās no pulksten 10:00 līdz

19:00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no pulksten 10:00 līdz 16:00.

* Pašiem nogādāt atkritumus SIA «Getliņi EKO» atkritumu poligonā «Getliņi» Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā.
* Lielgabarīta atkritumus nelielos apjomos piedāvās izvest arī SIA «Ogres Namsaimnieks» (maksas pakalpojums). Sīkāka informācija, tostarp pakalpojuma tarifs, tiks publicēti pirms 1.septembra.

Jāņem vērā! Būvgružus iespējams nodot, pasūtot tiem atsevišķu konteineru vai pašiem nogādājot poligonā «Getliņi».

Kādus šķirotos atkritumus var nodot SIA «Ķilupe» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā un vai par to jāmaksā?

SIA «Ķilupe» šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā PAR MAKSU var nodot:

* Lielgabarīta atkritumus (šķirotā veidā tikai koku var nodot bez maksas). Informācija par pakalpojuma tarifu un pieņemšanas kārtību tiks publicēta pirms š.g. 1 .septembra.

* Vieglo automašīnu riepas. Maksa par vienas riepas nodošanu - 2,00 EUR (ieskaitot PVN).