Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

10.09.2020.

Pārceļ bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu līdz 2023.gadam

Ministru kabinetā (MK) 8. septembrī apstiprinātie grozījumi paredz ieviest obligātu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu visās Latvijas pašvaldībās līdz 2023. gadam, salāgojot finansiālās un tehniskās iespējas pašvaldībām, nodrošinot šo prasību izpildi.

 

Paziņojumā medijiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) norādīja, ka apstiprinātās izmaiņas ļaus pašvaldībām, atkritumu apsaimniekotājiem un poligoniem labāk sagatavoties, tostarp, izveidojot atbilstošu infrastruktūru atkritumu savākšanai, reģenerācijai vai pārstrādei. Jaunais termiņš ir atbilstošs Eiropas Komisijas direktīvā noteiktajam termiņam šādu sistēmu izveidot līdz 2023. gada beigām.

Līdz šim spēkā bija prasība, ka obligāta dalītā vākšana bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem būtu jāuzsāk no 2021. gada 1. janvāra.

Šogad VARAM veiktā aptauja pašvaldībās atklāj, ka tikai nedaudz vairāk par pusi no Latvijas pašvaldībām spētu nodrošināt šo atkritumu dalītu vākšanu. Kā galvenais iemesls minēts tas, ka poligonos nav izveidotas atbilstošas iekārtas, lai nodrošinātu nepieciešamās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes jaudas, savukārt infrastruktūras izveidei finansējums ir nepietiekams.

“Ir būtiski uzsākt obligātu bioloģiski norādāmo atkritumu dalītu savākšanu vienlaikus ar iespēju šos atkritumus arī efektīvi pārstrādāt, taču šobrīd atbilstošu apsaimniekošanas risinājumu un pārstrādes iekārtu ar pietiekamām jaudām Latvijā trūkst. Tāpēc pēc VARAM ierosinājuma tiks sniegs papildu atbalsts atkritumu poligoniem bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu būvniecībai, nodrošinot ES fondu finansējuma pieejamību vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā,” paziņojumā medijiem norādīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu dalīta vākšana visā Latvijas teritorijā būtiski samazināšot apglabājamo atkritumu apjomu, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti, radot pozitīvu ietekmi uz vidi, kā arī nozarē tiks radītas jaunas darba vietas, norādīja ministrs.

Šā gada maijā Ministru kabinets atbalstīja Eiropas Savienības fondu investīcijas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstībai kā vienu no ekonomikas atjaunošanas plāna pasākumiem. Šīs investīcijas ļaus izveidot bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas reģionos, tādējādi nodrošinot šo atkritumu pārstrādi un dalīto vākšanu direktīvas noteiktajos termiņos.

Šogad VARAM veiktā aptauja pašvaldībās atklāj, ka tikai nedaudz vairāk par pusi no Latvijas pašvaldībām spētu nodrošināt atkritumu dalītu vākšanu.