Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

24.09.2020.

VARAM: nepieciešams veidot spēcīgus atkritumu apsaimniekošanas reģionus

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada”. Tas paredz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu reformu, pārskatot sadzīves atkritumu reģionu robežas un poligonu funkcijas, pārejot no desmit sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģioniem uz pieciem, lai efektīvāk izmantotu resursus un sasniegtu jaunos atkritumu apsaimniekošanas mērķus.

Atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanai paredzēts veidot piecus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, kur pašvaldības apvienotas pēc teritoriālā principa, ņemot vērā prognozējamās atkritumu plūsmas un infrastruktūru. Atkritumu apglabāšanas un bioloģisko atkritumu pārstrādes funkcija turpmāk tiks nodrošināta vienā no atkritumu poligoniem katrā reģionā, bet pārējie sadzīves atkritumu poligoni tiks restrukturizēti par atkritumu apsaimniekošanas centriem, specializējot funkcijas. Īstenojot šo reformu, tiek saglabātas nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas funkcijas noteiktā reģionā, piemēram, atkritumu sagatavošana pārstrādei un reģenerācijai, vienlaicīgi apturot tādas infrastruktūras ekspluatāciju, kuras uzturēšana nav ekonomiski pamatota.

Pašlaik Latvijas teritorija ir sadalīta desmit atkritumu apsaimniekošanas reģionos, katrā reģionā darbojas viens sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons.

2019.gadā Latvijā 63,8% sadzīves atkritumu tika apglabāti atkritumu apglabāšanas poligonos. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus un 2035.gadā atkritumu poligonos apglabātu tikai līdz 10% sadzīves atkritumu, nepieciešami tādi atkritumu apsaimniekošanas reģioni, kas spējīgi piesaistīt investīcijas un īstenot izvirzītos mērķus. Pašreizējā situācijā ar daudziem salīdzinoši nelieliem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, no kuriem daļa nevar nodrošināt infrastruktūras uzturēšanu, attīstību un atbilstošas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu atkritumu radītājiem, izvirzītos mērķus nebūs iespējams sasniegt.

Turpinās palielināties dalīti vākto atkritumu apjomi, kas nosaka nepieciešamību attīstīt infrastruktūru dalīti savākto atkritumu pārstrādei un derīgo materiālu sagatavošanai un pārstrādei. Paplašinot pašvaldību iespējas sadarboties atkritumu apsaimniekošanas jomā un radot spēcīgus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, tiks radīta pārvaldības struktūra efektīvākai resursu piesaistei, kā arī ilgtermiņā tiks nodrošināta atkritumu apsaimniekošanas mērķu izpilde.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu atkritumu apsaimniekošanas reģionos ietilpstošajām pašvaldībām līdz 2022. gada 30. decembrim jāizstrādā un jāapstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālie plāni laikposmam līdz 2027. gada 30. decembrim. Tādēļ ir būtiski izstrādāt šo reformu, lai  savlaicīgi informētu  pašvaldības, kura atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros tās turpmāk organizēs atkritumu apsaimniekošanu un saskaņā ar normatīvajiem aktiem sadarbosies atkritumu mērķu sasniegšanas nodrošināšanā.