Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

12.01.2021.

Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām bez vilcināšanās jānodrošina bioloģisko atkritumu dalītā vākšana

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izsūtījusi vēstuli Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (AAR) pašvaldībām ar pieprasījumu sniegt informāciju par veikto darbu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas nodrošināšanā bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Neraugoties uz to, ka Pierīgas AAR pašvaldībām līdz 2020. gada beigām bija jāievieš dalītās savākšanas sistēma bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka ne visās Pierīgas AAR pašvaldībās ir izveidota bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītas savākšanas sistēma.

Ministrs Artūrs Toms Plešs (AP!): “Ministrija jau vairākkārt ir vērsusies pie pašvaldībām, norādot uz nepieciešamajām darbībām, lai nodrošinātu dalītas savākšanas sistēmu izveidi bioloģiski noārdāmiem atkritumiem līdz 2020.gada 31.decembrim. Pašvaldībām, kur nav izveidota sistēma bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītai savākšanai, jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc sistēma nav nodrošināta un detāls plāns šīs sistēmas ieviešanā un īstenošanā, norādot termiņus. 2035.gadā poligonos varēs apglabāt ne vairāk kā 10% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma (pašlaik tie ir vairāk kā 60%), savukārt jāpārstrādā būs vismaz 65 % no kopējā sadzīves atkritumu apjoma. Bioloģiskie atkritumi veido vairāk kā 40 % no kopējā sadzīves atkritumu apjoma un līdz ar to svarīgi nekavējoties uzsākt šo atkritumu dalīto vākšanu, lai tos varētu efektīvi pārstrādāt.”

Pierīgas AAR pašvaldībām, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, līdz 2020. gada 31. decembrim bija jāizveido dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem, ja sadzīves atkritumu poligonā, kurā tiek apglabāti pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi, tiek nodrošināta vai ne vēlāk kā 2022. gadā tiks uzsākta bioloģiski noārdāmo atkritumu reģenerācija vai pārstrāde atbilstoši sadzīves atkritumu poligona darbībai izsniegtajai atļaujai piesārņojošās darbības veikšanai. Pierīgas AAR atkritumu poligonā “Getliņi” jau šobrīd šāda infrastruktūra tiek sagatavota un tiks pabeigta 2021.gada 1.ceturksnī.

Prasības par bioloģisko atkritumu dalītu vākšanu jau tika noteiktas jau 2018.gada jūlijā, paredzot laiku to izpildei līdz 2020.gada beigām. VARAM jau vairākkārtīgi ir informējusi Pierīgas AAR pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves, tai skaitā bioloģiski noārdāmie atkritumi tiek apglabāti sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” par nepieciešamību izveidot dalītas savākšanas sistēmu bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Ministrija šos jautājumus ar pašvaldībām arī pārrunājusi tikšanās laikā oktobrī, taču joprojām pašvaldībās nav nodrošināta atkritumu dalītās savākšanas sistēma, atbilstoši noteiktajam.  

Informāciju sagatavoja:Agnese Vārpiņa

Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos