Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

22.04.2021.

Aicina iedzīvotājus informēt pašvaldību par atkritumu šķirošanas problēmām

Viens no veidiem, kā padarīt tīrāku vidi pilsētā, ir iesaistīšanās dalītās atkritumu savākšanas sistēmā. Līdz ar jaunās atkritumu apsaimniekošanas kārtības ieviešanu pagājušā gada maijā, pašvaldība veikusi lielu darbu atkritumu apsaimniekošanā, bet ne vienmēr sadarbība un komunikācija  visu iesaistīto pušu starpā ir  bijusi pietiekama.

Ja nama apsaimniekotājs kādu iemeslu dēļ nav noorganizējis šķiroto atkritumu vākšanu, nav pasūtījis šķirošanas konteinerus, vai tieši pretēji – noņēmis tos bez iemesla, Mājokļu un vides departaments aicina iedzīvotājus vērsties pašvaldībā, rakstot e- pastu uz atkritumi@riga.lv, norādot adresi, mājas apsaimniekotāju un to, kāda veida šķirotajiem atkritumiem konteineru iedzīvotāji vēlētos uzstādīt.  Ja būs nepieciešams, speciālisti sazināsies ar informācijas iesniedzēju, precizējot saņemto informāciju.

Mājokļu un vides departamenta speciālisti informāciju par iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus nodos konkrētās zonas atkritumu apsaimniekotājam, kurš vērsīsies pie  mājas apsaimniekotāja, aicinot  noslēgt vienošanos  par šķiroto atkritumu dalīto vākšanu un piegādās nepieciešamos šķirošanas konteinerus.

Ja mājas apsaimniekotājs nereaģēs, vai atteiksies slēgt vienošanos divu līdz trīs  nedēļu laikā, tad Mājokļu un vides departaments, pamatojoties uz atkritumu apsaimniekotāja iesniegto informāciju, pieprasīs apsaimniekotāja skaidrojumu par atteikuma pamatu organizēt šķiroto atkritumu vākšanu.   

Rīgas domes  saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai  apsaimniekotājam jābūt atbildīgam par nekustamajā īpašuma radīto atkritumu savākšanas organizēšanu, informējot iedzīvotājus par pieejamo pakalpojumu. Šobrīd Mājokļu un vides departaments arvien biežāk tiek informēts par gadījumiem,  kad nav  rasti risinājumi nepieciešamo konteineru izvietošanai, it īpaši mikrorajonos ar daudzstāvu māju apbūvi.

@Rīgas domes Komunikācijas pārvalde