Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

29.07.2021.

Rīdzinieki aicināti izteikt viedokli par plānotajām izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanā

Šobrīd tiek gatavoti grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā, kurus dome plāno skatīt septembra sākumā. Šie grozījumi, galvenokārt, ir nepieciešami, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vēl pieejamāku atkritumu šķirošanu, kā arī nostiprinātu visu pušu atbildību un pienākumus atkritumu apsaimniekošanā.

Izmaiņas paredz, ka daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem būs jāizvieto iepakojuma un makulatūras konteinerus pie mājām, kurās ir vairāk nekā pieci dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti sadzīves atkritumu konteineri, kā arī jāizvieto stikla konteineri pie mājām, kurās ir vairāk nekā desmit dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti sadzīves atkritumu konteineri

Tāpat daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem regulāri (ne retāk kā divas reizes gadā) jāinformē iedzīvotāji par pareizu atkritumu dalītu vākšanu un apsaimniekošanu, kā arī jānodrošina liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumu izvešanu, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi un informējot mājas iedzīvotājus par izvešanas kārtību, un nepieļaujot to uzkrāšanos tam neparedzētās vietās, tajā skaitā pie atkritumu konteineriem.

Grozījumos arī plānots noteikt, ka atkritumu apsaimniekotājiem pēc atkritumu konteineru iztukšošanas jāaizver vāks un jānovieto atkritumu konteinerus to vietā un jānodrošina atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšana pēc atkritumu savākšanas.

Tostarp sezonāla rakstura īpašumu īpašniekiem jāslēdz līgums par visas nekustamā īpašuma sezonālās lietošanas laiku – no 1.maija līdz 30.septembrim.

Ņemot vērā, ka izmaiņas skars lielu daļu rīdzinieku, iedzīvotāji aicināti paust savu viedokli par atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru. Iedzīvotājiem par šiem grozījumiem ir iespēja izteikt savu viedokli Rīgas domes mājaslapā elektroniski: https://www.riga.lv/lv/form/iedzivotaju-aptauja-par-rigas-do vai klientu apkalpošanas punktos, aizpildot anketu papīra formātā.

Sīkāk par plānotajām izmaiņām informāciju skatīt šeit: https://www.riga.lv/lv/media/15818/download Pašreizējā noteikumu redakcija atrodama šeit: https://likumi.lv/ta/id/311068-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-rigas-pilseta

Papildu informācija:Informāciju sagatavoja Iveta Bulāne, Iveta.Bulane@riga.lv