Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

27.10.2021.

Jelgavā visi iedzīvotāji aicināti pieteikties šķirot un saņemt šķirošanas konteinerus

Ņemot vērā arvien augošo iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus, SIA “Jelgavas novada KU” no 1. novembra sāks piedāvāt dalīti vākto atkritumu konteinerus gan privātmājām un daudzdzīvokļu mājām, gan iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Šķirošana pagaidām plānota tikai divos veidos: plastmasa, papīrs, metāls (izvešana reizi divās nedēļās) un stikls (izvešana reizi četrās nedēļās). Ņemot vērā pieteikumu skaitu un dalīti vākto atkritumu apjomu, izvešanas biežums var mainīties.

Individuālajam sektoram tiks piedāvāti 240 litru konteineri, savukārt daudzdzīvokļu mājām un juridiskajām personām – arī 1100 litru konteineri.

Tiem, kas vēlēsies saņemt šādus konteinerus, Jelgavas novada KU tīmekļa vietnē jnku.lv būs jāaizpilda attiecīgs pieteikums. Ar īpašuma valdītāju tiks noslēgts jauns līgums un piegādāti attiecīgie konteineri.

Tīmekļa vietnē var iepazīties ar līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas papildu noteikumiem, kas attiecas uz dalīti vākto sadzīves atkritumu izvešanu. Šie noteikumi būs līguma neatņemama sastāvdaļa.

Noteikumos paredzētas arī sankcijas, ja klients neievēros konkrētus nosacījumus. Tādēļ, pirms pieņemt lēmumu par dalīti vākto atkritumu konteineru pasūtīšanu, Jelgavas novada KU aicina rūpīgi izvērtēt iespējas gan savākšanas reizēs nodrošināt nepieciešamo atkritumu apjomu, gan atkritumu kvalitātes nosacījumus. Ja pastāv bažas, ka šos nosacījumus ievērot būs sarežģīti, iespējams, labāk izvēlēties līdzšinējo modeli – šķirotos atkritumus nogādāt tuvākajā atkritumu šķirošanas punktā, norāda uzņēmums. Jau esošo atkritumu šķirošanas punktu skaitu pagaidām samazināt nav plānots.