Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

24.11.2021.

Rīgā tiks uzlabota atkritumu šķirošana un apsaimniekošana

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 23. novembrī, atbalstīja izmaiņas noteikumos, kas paredz nodrošināt plašākas atkritumu šķirošanas iespējas galvaspilsētā, kā arī uzlabot lielgabarīta un parasto atkritumu savākšanu.

Viena no būtiskākajām izmaiņām paredz, ka iepakojuma un stikla atkritumu konteineru izvietošana, kas līdz šim bija brīvprātīga iniciatīva, tiks padarīta par normu, proti, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem būs pienākums nodrošināt atkritumu šķirošanu ēkās, kurās ir vairāk nekā pieci dzīvokļi, kā arī regulāri būs jāinformē iedzīvotāji par pareizu atkritumu dalītu vākšanu un apsaimniekošanu.

Ar grozījumiem noteikts, ka māju apsaimniekotājiem būs pienākums sekot līdzi, īpaši dalīti vākto atkritumu konteineru, piepildes laikam, un attiecīgi pielāgot izvešanas biežumu. Tāpat māju apsaimniekotājiem būs pienākums nepieļaut lielgabarīta atkritumu uzkrāšanos pie atkritumu konteineriem vai citās vietās pie mājas.

Tiks noteikts, ka iedzīvotājiem pēc atkritumu izmešanas būs jāaizver atkritumu konteinera vāks, savukārt atkritumu apsaimniekotājiem pēc atkritumu konteineru iztukšošanas būs jāaizver vāks, jānovieto atkritumu konteineri tam paredzētajā  vietā un jānodrošina atkritumu, kuri izbiruši atkritumu konteineru iztukšošanas brīdī, savākšana. Tāpat atkritumu apsaimniekotājiem būs noteiktā laikā jāreaģē uz pieteikumiem, kuri saņemti par papildus izvedamajiem atkritumiem.

Grozījumi noteikumos arī paredz, ka no nākamā gada 1. jūlija atkritumu šķirošana iedzīvotājiem jānodrošina arī pie tirdzniecības vietām ar platību virs 500 m2, ja tām ir pieguļošas autostāvvietas (izņemot ielu malu auto stāvvietas), degvielas uzpildes stacijām un pašapkalpošanās automazgātavām, nodrošinot vismaz iepakojuma un stikla atkritumu dalītu savākšanu.

Iecerēts arī noteikt, ka iedzīvotājiem ar sezonāla rakstura īpašumiem (piemēram, mazdārziņu) jāslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums par visas nekustamā īpašuma sezonālās lietošanas laiku - no 1. maija līdz 30. septembrim.

Par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā šovasar Rīgas dome veica aptauju, kurā piedalījās gandrīz 1000 iedzīvotāju. Atbalstu gandrīz visām izmaiņām pauda vairāk nekā 80% respondentu.

Grozījumi noteikumos spēkā stāsies pēc saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Lai veicinātu lielāku un iedzīvotājiem pieejamāku atkritumu šķirošanu, Rīgas pašvaldībā sākta arī astoņu šķiroto atkritumu savākšanas laukumu projektēšana, notiek darbs pie publisko šķirošanas punktu tīkla paplašināšanas un mobilo bīstamo atkritumu savākšanas punktu tīkla pārskatīšanas, kā arī tiek izstrādāts vienots dalīto atkritumu šķirošanas ceļvedis Rīgā.