Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

14.04.2022.

EKO dienas Ķekavas novadā – 14., 15., 25. un 26. maijā

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu, Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Clean R” un Ogres SIA „Marss” 14., 15., 25. un 26. maijā rīkos EKO dienas.

Novada iedzīvotāji, kuriem ir noslēgts līgums ar SIA „Clean R” par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 14. un 15. maijā bez maksas varēs nodot:

  • mājsaimniecībā radušos lielgabarīta atkritumus,
  • nolietoto elektrotehniku,
  • ne vairāk kā četras vieglās automašīnas riepas (diametrā līdz 1,4 m), 
  • bioloģiski noārdāmos atkritumus (savāktās koku lapas, zāle).

Lai piedalītos akcijā, atkritumu izvešana ir jāpiesaka līdz 6. maijam (ieskaitot). To var izdarīt „Clean R” pašapkalpošanās portālā mans.cleanr.lv, sadaļā „Pieteikumi”, izvēloties apakšsadaļu „Akcijas” vai rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv. Pieteikumā jānorāda adrese, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma numurs, aptuvenais atkritumu apjoms, kā arī to frakcija – lielgabarīta, elektropreces, riepas vai bioatkritumi.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem atkritumu izvešanu var pieteikt tikai līguma slēdzējs, tāpēc iedzīvotājus aicinām līdz 6. maijam vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu, vai sekot līdzi informācijai, kas tiks izvietota pie katras kāpņutelpas ieejas.

Visus pieteiktos atkritumus izvešanas dienā līdz plkst. 8.00 jānovietot pieejamā vietā ārpus privātīpašuma teritorijas vai pie atkritumu konteineriem dzīvokļu māju pagalmos. Aicinām ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

Novada iedzīvotāji, kuriem ir noslēgts līgums ar Ogres SIA „Marss”, 25. un 26. maijā bez maksas varēs nodot: 

  • makulatūru (žurnāli, biroja papīrs, avīzes u.tml.) maisos vai pārsietus ar auklu, lai tie būtu viegli savācami, 
  • stikla pudeles un burkas maisos vai kastēs,
  • nolietoto elektrotehniku neizjauktā veidā.

Vietas, kurās nepieciešams nodrošināt pakalpojumu Baldones pagasta iedzīvotājiem, pieteikumi ir jāveic līdz 20. maijam, rakstot uz e-pasta adresi ogres.sia.marss@gmail.com vai zvanot uz tālruņa numuru 605022645 vai 26140399. Piesakot izvešanu, ir jānorāda adrese, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma līguma numurs, tālruņa numurs, aptuvenais atkritumu apjoms, kā arī atkritumu frakcija – makulatūra, stikla pudeles, burkas vai elektropreces.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus līdz 20. maijam aicinām vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu, vai sekot līdzi informācijai, kas tiks izvietota pie katras kāpņutelpas ieejas, jo tikai līgumslēdzējs var pieteikt izvešanu Ogres SIA „Marss”.

Vienu dienu iepriekš uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru tiks nosūtīta īsziņa par to, kurā datumā plkst. 8.00 atkritumi ir jānovieto vietā, kur tiem var piekļūt ar speciālo transportu.

Par visiem neskaidrajiem jautājumiem attiecībā uz Baldones pagastu aicinām vērsties Ogres SIA „Marss”, rakstot uz e-pasta adresi ogres.sia.marss@gmail.com, kā arī darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 zvanot uz Klientu centra tālruni 65022645, 26140399.

 

@Ķekavas Īpašumu pārvalde