Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

21.06.2022.

Par lielgabarīta atkritumu nodošanu Jaunolainē jūlijā un augustā

Jaunolaines iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus varēs izmest 9. un 23. jūlijā, 13. un 27. augustā, savukārt Stūnīšos nodot lielgabarīta atkritumus varēs 23. jūlijā un 27. augustā.

Lai veiksmīgi organizētu lielgabarīta atkritumu savākšanu Jaunolainē, iedzīvotāji divas reizes mēnesī lielgabarīta atkritumus var nodot pie sadzīves atkritumu laukumiem: Meža ielā (pie sporta nama) plkst. 9.00–12.00 un Pionieru ielā plkst. 13.00–15.00. Stūnīšos tiek piedāvāta iespēja nodot lielgabarīta atkritumus pie Gaismas ielas 6 sadzīves atkritumu laukuma katra mēneša ceturtajā sestdienā plkst. 15.00–16.30.

Jāņem vērā, ka speciālajos konteineros atļauts izmest mēbeles, matračus, lielākus sadzīves priekšmetus, taču aizliegts – riepas, sadzīves tehniku, svinu saturošus priekšmetus (akumulatori, baterijas), medikamentus, celtniecības un ražošanas atkritumus. Plānotā kārtība paredz, ka lielgabarīta atkritumi uz konteineru jānogādā norādītā grafika konkrētos laikos, bet ir aizliegts tos atstāt iepriekš pie sadzīves atkritumu laukumiem.

Grēņu un Pārolaines privātmāju iedzīvotāji var pieteikties individuālajiem atkritumu šķirošanas konteineriem AS “Olaines ūdens un siltums” piedāvā Grēņu un Pārolaines privātmāju iedzīvotājiem (Akācijas ielas rajonā, Grāvja un Dalbes ielas apkārtnē) pieteikties individuālajiem atkritumu šķirošanas konteineriem – papīra un plastmasas atkritumiem. Pieteikums jāsūta uz e-pasta adresi atkritumi@ous.lv ar tēmas nosaukumu “Pieteikums līgumam”.

E-pasta vēstulē jānorāda: īpašnieka dati – vārds, uzvārds, personas kods; e-pasta adrese un tālruņa numurs saziņai; īpašuma adrese; šķiroto atkritumu konteinera izvešanas biežums (ne biežāk kā vienu reizi mēnesī).