Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

01.08.2022.

Bezmaksas radioaktīvo priekšmetu nodošanas akcija no 10.08.2022.-10.10.2022.

Kā rīkoties, ja esat atradis iespējami radioaktīvu priekšmetu?

Radioaktīvus avotus vai priekšmetus, kuriem pievienoti radioaktīvi materiāli ar mērķi uzlabot to īpašības, iedzīvotāji var atpazīt, ja uz šiem priekšmetiem ir radiācijas brīdinājuma zīmes vai marķējums. Ja vizuālu norāžu nav, radioaktīvus priekšmetus var atpazīt pēc šādu priekšmetu tipiska pielietojuma. Atrodot aizdomīgu priekšmetu, jāievēro aizsardzības pasākumi.

Vēsturiskie radioaktīvie priekšmeti var neradīt tūlītējus radiācijas riskus, bet radioaktivitātes dēļ ilgākā laika var nevajadzīgi palielināt cilvēka apstarojuma dozu. Priekšmeta bojājuma gadījumā var palielināties risks radioaktīvo materiālu nokļūšanai vidē un cilvēka ķermenī, ieelpojot vai apēdot. Radioaktīvie priekšmeti jānodod drošai apsaimniekošanai, lai neradītu kaitējumu videi un iedzīvotājiem!

Lai saņemtu konsultāciju par priekšmeta atpazīšanu un aizsardzības pasākumiem, sazinieties ar VVD RDC:darba laikā zvanot uz tālruņiem +371 67084308 vai +371 67084295

ārpus darba laika (darbdienās pēc pulksten 17 un brīvdienās) rakstot e-pastā uz prieksmeti@vvd.gov.lv. E-pastā obligāti jānorāda arī vārds, uzvārds, tālruņa numurs, lai VVD RDC inspektors varētu sazināties ar Jums

Kāda informācija būs jāsniedz VVD RDC inspektoram?

VVD RDC inspektors lūgs nosaukt vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi. Jums būs jāsniedz informācija par priekšmetu - priekšmeta veids, vai uz priekšmeta ir marķējums, uzraksti, radiācijas brīdinājuma zīme. Ja iespējams, tiks lūgts sazināties  video zvanā, lai parādītu priekšmetu, vai nofotografēt priekšmetu un atsūtīt

Kādus aizsardzības pasākumus jāievēro, sagatavojot priekšmetu nodošanai?

Atrodot aizdomīgu priekšmetu, to nedrīkst izjaukt, izņemt no aizsargapvalka vai jebkādā veidā bojāt. Ievērot personīgos aizsardzības pasākumus - uzvilkt cimdus, uzlikt vienreizlietojamo masku. Saskaroties ar radioaktīvu priekšmetu, rokas nedrīkst likt pie sejas, acīm un pieskarties pie savām drēbēm.

Priekšmetu ielikt, ja iespējams, caurspīdīgā maisā un novietot automašīnas bagāžas nodalījumā. Pēc tam novilkt cimdus, nomazgāt rokas un novilkt masku.

Jebkurā gadījumā, atrodot priekšmetu, pirmā ir konsultācija ar VVD RDC, tajā skaitā, par aizsardzības pasākumiem (gadījumā, ja būs aizdomas par bīstamu radioaktīvo avotu neaicinās atvest, bet VVD RDC organizēs avota nogādāšanu uz radioaktīvo atkritumu glabātavu “Radons”)

Kur priekšmetus iespējams nodot?

Jebkurā gadījumā vispirms jāsazinās ar VVD RDC! Pēc sākotnējas konsultācijas ar VVD RDC iedzīvotājam tiks atzvanīts, lai vienotos par konkrētu priekšmeta nodošanas vietu un laiku

Kā notiks priekšmeta nodošana?

Pēc ierašanās norunātajā priekšmeta nodošanas vietā VVD inspektors veiks priekšmeta izpēti un dozas jaudas mērījumus:

Ja tiks konstatēta paaugstināta gamma dozas jauda vai uz priekšmeta identificēta radiācijas brīdinājuma zīme, priekšmets tiks pieņemts. Pēc priekšmeta pieņemšanas tiks aizpildīts pieņemšanas nodošanas akts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiks izsniegts personai, kura priekšmetu nodevusi

Ja paaugstināta gamma dozas jauda netiks konstatēta, priekšmets tiks atdots iedzīvotājam

Cik ilgi kampaņas ietvaros varēs bez maksas nodot radioaktīvos priekšmetus?

Radioaktīvos priekšmetus bez maksas varēs nodot divus mēnešus no 10.08.2022.-10.10.2022.

 

Kur radioaktīvos priekšmetus varēs nodot pēc kampaņas beigām?

Radioaktīvus priekšmetus par maksu varēs nodot arī pēc kampaņas radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”, Baldones pagastā, Ķekavas novadā, ko apsaimnieko VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (tālr.: 67032620, 67032665, e- pasts: klientu.serviss@lvgmc.lv)