Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

28.12.2013.

Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu sāks īstenot aprīlī

Liepājas reģiona atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA "Liepājas RAS" ir sagatavojis Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna projektu 2014.-2020.gadam un vides pārskatu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras sākšanai.

Abi minētie dokumenti tiks izsludināti nākamā gada janvāra sākumā, kā arī nosūtīti katrai pašvaldībai publicēšanai mājaslapā.

Plānots, ka nākamā gada februārī vai martā plāns tiks virzīts pašvaldībām apstiprināšanai un aprīlī sāksies plāna realizācija.

2014.gada 16.janvārī plkst.14 poligonā "Ķīvītes" tiks rīkota plāna publiskā apspriešana.

Plānā paredzēts, ka turpmākajā periodā ar atkritumu apsaimniekošanu saistītie iepirkumi tiks rīkoti nevis katrā pašvaldībā atsevišķi, bet pa reģioniem jeb apsaimniekošanas zonām. Plāna projektā paredzēts sadalīt reģionu dažās lielās zonās. Šāds dalījums lielās zonās būs izdevīgāks iedzīvotājiem, jo lielāks iepirkums ļauj samazināt atkritumu apsaimniekotāju izmaksas un līdz ar to uzturēt zemākus atkritumu apsaimniekošanas tarifus, skaidroja "Liepājas RAS" sabiedrisko attiecību speciālists Viktors Birze.

Plāns paredz pienākumu un atbildības pārskatīšanu starp iesaistītajām pusēm, atkritumu apsaimniekošanas zonu optimizāciju, apsaimniekošanas infrastruktūras elementu attīstību, regulāru sabiedrības informēšanu un izglītošanu, lai veicinātu izpratni par nozari, kā arī iepriekšējā plāna periodā iesākto pasākumu īstenošanu.

"Liepājas RAS" apsaimnieko cieto sadzīves atkritumu poligonu "Ķīvītes" Grobiņas novadā un rekultivēto Liepājas pilsētas izgāztuvi "Šķēde". Uzņēmums nodrošina visa Liepājas reģiona atkritumu noglabāšanu, atkritumu priekšapstrādi pirms noglabāšanas un biogāzes ieguvi bioenerģētiskajās šūnās.