Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!

Vides izglītība

Vides izglītība ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū. Vides izglītības ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

Pasaules dabas resursu pašreizējā ekspluatācija nav ilgtspējīga. Sabiedrības labklājības pilnveidošana ir jāveido saskaņā ar vides saglabāšanu un aizsardzību. Jaunā vides paradigma atspoguļo patērētāju sabiedrības izraisītās vides degradācijas un klimata pārmaiņu negatīvās sekas mūsdienu pasaulē un aicina stiprināt zinātnes un izglītības sfēru, valsts pārvaldes, akadēmiskā, privātā un sabiedrības sektoru sadarbību ilgtspējīgās attīstības veicināšanā kā vietējā tā arī globālajā līmenī.

 

*  *  *

Biedrība "Latvijas Zaļā Josta" ir izstrādājusi un izdevusi vairākas informatīvi izglītojošas grāmatas, kas sniedz ieskatu problēmās un risinājumos, kas saistītas ar cilvēku radīto sadzīves atkritumu ietekmi uz pašu dzīves un apkārtējās vides kvalitāti. Tās uzdod jautājumus un atbild uz tiem, tās ļauj labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam.

 

Zaļās Jostas vides izglītības materiāli:

 

Buklets "Uzzini, izvēlies, piedalies!"

Buklets "Uzzini, izvēlies, piedalies!" sniedz ieskatu par atkritumu nodarīto kaitējumu mums un videi, ja tos izmetam dabā vai sadedzinām nepiemērotos apstākļos, par pārstrādei derīgiem atkritumiem un to pārstrādi Latvijā. Sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanas reglamentējošiem dokumentiem, par dalīto atkritumu vākšanas sistēmu reģionos. Pašvaldību pienākumiem un atbildību organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumiem un atbildību iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

 

Buklets "Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule."

Bērnu grāmata "Draudzēsimies"

Bērnu grāmata "Draudzēsimies" radīta gan kā palīgmateriāls dabas zinību mācību priekšmetu apguvē, gan arī kā materiāls, ko izmantot audzināšanas stundās 1.- 4. klašu skolēniem. Grāmata "Draudzēsimies" ir veidota izmantojot bērniem uztveramus tēlus – Ezīti un zēnu – kuri saprotamā un interesantā valodā skaidro cilvēka un dabas mijiedarbību, iemeslus, kāpēc atkritumi ir jāšķiro un kā tas ir jādara, tādējādi veidojot sabiedrības jaunākajiem pārstāvjiem vides apziņu un audzinot tos kļūt par saudzīgiem dabas apsaimniekotājiem.

Grāmatas autores "Latvijas Zaļās jostas" pārstāve Velga Vilciņa un Latvijas Vides fonda pārstāve Sandra Urtāne cer, ka "Draudzēsimies" būs lielisks palīgs skolotājām, kā arī pirmskolas iestāžu audzinātājām, mācot bērnus mīlēt un cienīt dabu.

Lai būtu draudzīgs pret vidi, pirmkārt ir jāšķiro atkritumi, ir ikdienā jāizvēlas videi draudzīgāki iepakojumi un preces. Taču to visveiksmīgāk var iemācīties no mazotnes, grāmatas atvēršanas svētkos uzsvēra I.Petrēvica, "L&T Hoetikas" pārstāve.

Grāmatu "Draudzēsimies" var aplūkot uzklikšķinot uz zemāk norādītajiem uzskaitījumiem:

Draudzesimies gramata

 

 

Darba burtnīca grāmatai "Draudzēsimies"

Grāmatai "Draudzēsimies" ir pievienota arī darba burtnīca, kurā bērni var modelēt situācijas un veidot savu skatījumu par to, kas patiesībā rada atkritumus, kas jādara, lai to būtu mazāk?

Darba burtnīcā ir dažādi aizraujoši uzdevumi un spēles: jāatmin krustvārdu mīkla, jāizgriež kartītes, uz kurām attēloti dažādi sadzīves atkritumi un tās sašķirojot, jāievieto atbilstošajos atkritumu konteineru lauciņos. Var uzzināt, kā no izlietota jogurta trauciņa izgatavot neparastu podiņu puķu stādam, bet no kurpju kārbas „kaķi”, kas pieskata dažādas sīkas sadzīves lietas, lai tās nepazustu. Ir arī citas idejas un padomi, kā it kā ārā metamas lietas pārvērst par derīgiem un interesantiem priekšmetiem. Darba burtnīca kopā ar grāmatu ir lielisks materiāls, ko skolotāji var izmantot mācību stundās, kas veltītas vides tēmām.

Burtnīca grāmatai „Draudzēsimies”

Burtnica

 

Īsfilma "Papīra ceļš" (2016)

“Zaļā josta”, turpinot vides izglītības īsfilmu sēriju (“Bateriju ceļš” un “Elektroiekārtu ceļš”), piedāvā atjaunotu īsfilmu “Papīra ceļš”, kurā vienkārši un saprotami pastāstīts, kas notiek ar iedzīvotāju sašķiroto makulatūru, kā top jauns papīrs un kādu pozitīvu ieguldījumu videi dod makulatūras pārstrāde.

Skolotāju ievērībai – izglītojošā īsfilma “Papīra ceļš” ir papildināta ar vides izglītības animācijas filmiņām “Dāvana” un “Saruna”, kas mazākajiem bērniem kopā ar ezīti Jostiņu ļaus apgūt iemaņas un izpratni par pareizu atkritumu šķirošanu.

Papīrs un kartons sadzīves atkritumu plūsmā ieņem vienu no galvenajām vietām. Katrs Latvijas iedzīvotājs patērē apmēram 70 kg papīra un kartona izstrādājumu gadā. Pētījumi liecina, ka ar katru gadu kopējam papīra patēriņam pasaulē ir tendence pieaugt par apmēram 10%.

Papīra atkritumus var viegli pārstrādāt. Pārstrādei varam nodot avīžpapīru, kartonu, grāmatas, žurnālus un citus papīra un kartona izstrādājumus. Papīru, kas derīgs otrreizējai pārstrādāšanai, sauc arī par makulatūru.

Jauna papīra ražošanā katru gadu izmanto aptuveni 20% no visiem pasaulē izcirstajiem mežiem. Katra pārstrādei nodotā makulatūras tonna saudzē aptuveni 14 – 17 kokus. Tādējādi tiek saglabātas mežu platības, samazināts izmešu daudzums gaisā, ūdens un enerģijas patēriņš, kā arī kopējais atkritumu daudzums.

 

Īsfilma "Bateriju ceļš"

Filmā "Bateriju ceļš' 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.

 

Īsfilma "Elektroiekārtu ceļš"

Izglītojoša īsfilma "Elektroiekārtu ceļš" ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.

 

Mācību grāmata "Cilvēks – Atkritumi – Vide"

"Zaļā josta" dāvināja visām Latvijas skolām grāmatu "Cilvēks – Atkritumi – Vide" (ISBN 9984-19-662-3).

Lai atbildētu uz visiem jautājumiem par dabu un cilvēku ietekmi uz dabu, būtu nepieciešami daudzu grāmatu sējumi. Tāpēc šajā grāmatā nav atbilžu uz visiem jautājumiem par to, kā un kāpēc, un vai vispār. Tomēr tā sniegs ieskatu atsevišķās problēmās un risinājumos, uzdos jautājumus un atbildēs uz tiem, kā arī ļaus labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt – vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam. Ar grāmatas palīdzību dziļāk ielūkojamies problēmās un jautājumos, ar kuriem mēs visi sastopamies ikdienā.

Mācību grāmatā "Cilvēks-atkritumi-vide" ir šādas sadaļas: Ilgtspējīga attīstība, Ekoloģiskā pēda, "Siltumnīcas efekts", Atkritumi, Atkritumu iedalījums, Speciālie atkritumi, Bīstamie atkritumi, Inertie atkritumi, Iepakojums, Situācija Latvijā, Atkritumu apsaimniekošana, Speciālie konteineri, Atkritumu daudzuma samazināšana, Papīrs, Stikls, Metāls, Plastmasa, Kompostēšana, Sadedzināšana, Skaidu granulas, NOP, Atkritumu apglabāšana, Līdzdalība.

Ja vēlaties grāmatu lejuplādēt PDF formātā tad klikšķieniet uz zemāk esošā uzskaitījuma:

Macibu gramata

 

Rokasgrāmata vides izglītībā

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem Vides mācības apguvē, ka arī ieinteresētu ikvienu Latvijas jauno pilsoni rūpīgāk un ar lielāku izpratni izturēties pret apkārtējo vidi, tapusi "Rokasgrāmata vides izglītībā" skolotājiem.

"Rokasgrāmata vides izglītībā" ir domāta ikvienam skolotājam, kuru interesē vides izglītības jautājumi un metodika, kā tos labāk pasniegt skolēniem.

Kā atzīst grāmatas autores, skolotājas Marija Grīnberga un Ligita Ridūze, Vides izglītība ir samērā jauna sadaļa mūsu valsts izglītības saturā. Mums tajā nav tik senu tradīciju un pieredzes, kā, piemēram, Ziemeļvalstīs. Izvērtējot vides izglītību Latvijā, jāsecina, ka tajā ir daudz "balto plankumu", pirmkārt, nav skaidras koncepcijas, kā šis priekšmets būtu apgūstams, kāda loma tajā ir atsevišķiem mācību priekšmetiem, nav arī izstrādāta saistība starp dažādiem izglītības posmiem. Patiesībā Vides mācības apguve lielā mērā atkarīga no katra konkrētā pedagoga ieinteresētības un zināšanām, kā arī pieejamiem materiāliem. Tieši šī iemesla dēļ tapusi "Rokasgrāmata vides izglītībā" skolotājiem.

Izdevums veidots, balstoties uz autoru 12 gadu darba pieredzi vides izglītībā un 5 gadu pieredzi, iesaistoties atkritumu apsaimniekošanas projektos. Abas grāmatas autores ir darbojušās gan kā vietējo, gan starptautisko projektu koordinatores. Grāmatas rakstīšanas procesā daudz izmantota Ziemeļvalstu izglītības un vides organizāciju pieredze, kā arī idejas no dažādiem Eiropas vides izglītības semināriem un konferencēm.

Tomēr grāmata ir tikai viens no zināšanu apgūšanas priekšnoteikumiem, jo jāmāk prast teoriju pielietot praksē.

Rokasgramata

 

Brochure "LEARN, CHOOSE, PARTICIPATE!"

Brochure "LEARN, CHOOSE, PARTICIPATE!" provides insight into the waste causes harm to us and to the environment if we throw in nature or burn in unsuitable conditions, about waste usable for recycling and recycling in Latvia. Provide information on waste management regulatory documents for separated waste collection system in the regions. Local government roles and responsibilities of the organization of the waste management system in their region, as well as the waste duties and responsibilities involved in or without the involvement of shared waste management system in the development of their place of residence.

 

Download the brochure

 

Raidluga "Kā ezis mežu izglāba"

2008.gadā, sadarbībā ar Latvijas radio tika izdota Kārļa Anitena radio pasaka bērniem "Kā ezis mežu izglāba" pēc grāmatas "Draudzēsimies" motīviem. Galvenā doma, kas izskan iestudējumā – veicināt bērnos izpratni par cilvēka un vides savstarpējo mijiedarbību, cilvēka atbildību par savas rīcības sekām, par dabas resursu taupīšanu un atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmīgumu. Lugas varoņi stāsta, kā atkārtoti izmantot dažādus materiālus, no kuriem izgatavoti ikdienā lietojamie priekšmeti, kā pareizi sašķirot lietas, kas kļuvušas nederīgas. Ar raidlugas palīdzību tās autori vēlas veicināt bērnos izpratni par to, ka viņi ir daļa no viena vesela organisma. Mācot bērniem izturēties pret dabu ar cieņu, raidlugas autori vēlas radīt bērnos apziņu, ka cilvēks no dabas var ņemt tikai tik, lai tas nekaitētu pēc tam pašiem. Raidluga iespiesta CD formātā. Ja vēlaties radio pasaku noklausīties, lūdzu, klikšķiniet šeit. (radio pasaku var atvērt ar VLC media, 16.0 MB)

 

Trakas lietas par... vidi

Pateicoties "Zaļā josta", Latvijas vides aizsardzības fonda un Friends of the Earth EWNI atbalstam, Vides aizsardzības klubs sadarbībā ar Aliansi ilgtspējīgai attīstībai 2005. gadā ir uzsāka izglītojoši informatīvu kampaņu "Trakas lietas..."

Katru dienu mēs uzzinām arvien jaunus un satraucošus faktus par to, kas notiek ar mūsu planētu. Mēs uzzinām patiesi trakas lietas, kas vistiešākajā veidā skar mūs un var atstāt būtisku iespaidu uz mūsu veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Tomēr ne vienmēr mēs esam gatavi paskatīties patiesībai acīs un sākt rīkoties. Lai sargātu vidi un rūpētos par dabu, līdz ar to arī par sevi, nav noteikti jāķēdējas pie kokiem vai jāveic līdzīgas visnotaļ atraktīvas, bet nedaudz ekstrēmas darbības. Reizēm vienkārši pietiek padomāt un mainīt kaut ko savā ikdienā.

Izglītojoši informatīvās kampaņas "Trakas lietas..." ietvaros ir izveidoti pieci plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām. Papildus katram no plakātiem ir izveidotas brošūras, kas ir lielisks palīgs skolotājiem. Brošūrās ir apkopota aktuālā informācija par konkrēto vides problēmu un iespējamiem risinājumiem, iekļautas faktu lapas, kuras var izmantot arī kā izdales materiālus skolēniem, kā arī aprakstītas dažas idejas un uzdevumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši spētu dziļāk izprast ar vides problēmas un to risināšanas iespējas.

Trakas lietas

Grāmatā  „Traka lietas par... vidi” iekļautas šādas sadaļas:

 

Īsfilma "Plastmasas maisiņa ceļš"

Aktualizējot plastmasas maisiņu pārmērīga patēriņa radītās problēmas, vides piesārņojumu un draudus cilvēka veselībai, "Zaļā josta” laidusi klajā jaunu informatīvi izglītojošu īsfilmu "Plastmasas maisiņa ceļš”. Filmā atklājas dokumentāli kadri no pasaules piesārņotākajām vietām un plastmasas iepakojuma radītā piesārņojuma dēļ cietušajiem dzīvniekiem un putniem, sniegts ieskats maisiņu izgatavošanas un pārstrādes procesā, kā arī skaidrota pareiza rīcība ar plastmasas atkritumiem un iespējas plastmasu aizstāt ar videi draudzīgām alternatīvām.

Filmu "Plastmasas maisiņa ceļš” veidojis žurnālists Sandijs Semjonovs, būtiskākos vides aspektus uzsvēruši biologs un vides raidījumu vadītājs Māris Olte, Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Sandra Muižniece-Brasa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas eksperte Rudīte Vesere un citi nozares eksperti.

Gada laikā visas planētas iedzīvotāji patērē triljonu plastmasas maisiņu. Tas ir 1 000 000 000 maisiņu minūtē, taču pārstrādāta tiek tikai daļa no tiem – pārējais nonāk izgāztuvēs, apglabāts poligonos vai nokļūst dabā. Aptuveni 80% no visiem Eiropas jūru atkritumiem ir plastmasas atkritumi. Lielākie plastmasas atkritumu krājumi veidojas pasaules okeānos, kur tie ar straumi tiek sanesti no visiem kontinentiem, veidojot atkritumu zupu 20 m dziļumā zem ūdens. Lielākā plastmasas atkritumu sala izveidojusies Klusajā okeānā un aizņem tikpat lielu teritoriju kā trīs Pireneju pussalas.

Eiropā katru gadu patērē 1,62 miljonu tonnas plastmasas maisiņu. Latvijā ik gadu patērē 3,05 tūkstošus tonnu maisiņu.

Plastmasas iepakojuma veido trešdaļu no visiem sadzīves atkritumiem. Turklāt plastmasas sadalīšanās dabā var ilgt vairākus simtus gadu. Tas nozīmē, ka visa plastmasa, kas saražota, uz šīs zemeslodes atrodama joprojām, ja vien nav sadedzināta, noārdot ozona slāni.

Viena no plastmasas maisiņu aizvietošanas iespējām ir lietot biodegradējamos maisiņus. Tie veidoti no dabīgām izejvielām un paši noārdās, neradot kaitējumu videi. Taču vēl būtiskāk ir, lietojot plastmasas maisiņus, censties samazināt to patēriņu un iespēju robežās atteikties no lieka iepakojuma.

Samazināt vides piesārņojumu ar jau radītajiem plastmasas atkritumiem iespējams, šķirojot un pārstrādājot plastmasas iepakojuma atkritumus. Rezultātā tiek attīrīta vide, ietaupīts ievērojams resursu, tajā skaitā tādu neatjaunojamo dabas resursu kā nafta, apjoms, kā arī ievērojami ietaupītas finanses.

 

Ziņas
 • Līdz ar sezonas maiņu “CleanR” aicina nodot četras vieglā automobiļa riepas bez maksas
 • Sešās Latvijas pilsētās Elektrosestdienas akcijā varēs bez maksas nodot nolietoto elektrotehniku
 • Ropažu novadā trīs sestdienas pēc kārtas notiks Tīrmājas akcija
 • "CleanR Verso" turpina būvmateriālu atkritumu izvešanas akciju Rīgā un Pierīgā
 • Akcijā aicina pieteikt koka atkritumu izvešanu bez maksas
 • Jaunieši izstrādā idejas kā paildzināt apģērba mūžu
 • No 2024. gada bioloģiski noārdāmu atkritumu šķirošana būs obligāta; bio atkritumiem samazināts tarifs
 • Jūrmalā 16. un 17. decembrī Tīrmājas akcijā aicina bez maksas nodot elektrotehniku un tekstilu
 • 29. oktobrī Tīrmājas akcija notiks Jūrmalā
 • 14.oktobrī Carnikavas pagastā notiks Tīrmājas akcija
 • Rīgā un Pierīgā aicina iedzīvotājus bez maksas nodot nolietotās vieglo automobiļu riepas
 • Atklāts Latvijā pirmais būvgružu un būvmateriālu apmaiņas punkts "CleanR Verso" šķirošanas laukumā "Nomales"
 • 16. un 17. septembrī Tīrmājas akcija tiks organizēta Jūrmalā
 • Ropažu novadā trīs sestdienas pēc kārtas notiks Tīrmājas akcija
 • Talsu novada iedzīvotāji 16.septembrī bez maksas var atbrīvoties no sev nevajadzīgās elektrotehnikas
 • Valdība atbalsta pāreju uz pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem
 • CleanR un “Zaļā josta” uzsāk iniciatīvu Tīrmājas dienas – bezmaksas elektrotehnikas un tekstila savākšanu Rīgā un Jūrmalā
 • No 27.aprīļa līdz 31,maijam bezmaksas vieglās automašīnas riepu nodošanas iespējas Rumbulā, Siguldā, Liepājā un Daugavpilī
 • Inčukalnā atklās jaunu šķiroto atkritumu laukumu pie dzelzceļa stacijas
 • Pie tirdzniecības centra “Rīga Plaza” līdz 23.aprīlim norit nolietoto auto riepu utilizācijas akcija
 • Sākusies nevajadzīgu un bojātu spoguļu utilizēšanas akcija
 • Elektrosestdienā Rīgas, Jelgavas un Tukuma iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas utilizēt nederīgās elektroiekārtas
 • Bezmaksas būvgružu nodošanas akcija poligonā “Janvāri”
 • Remonts un būvniecība rada būvgružus! Kas ir būvniecības atkritumi, kā ar tiem pareizi rīkoties un kur tos pareizi utilizēt  
 • Nolietoto riepu pārstrāde ir būtiska, turklāt fiziskām personām – bez maksas
 • BEZMAKSAS nolietoto sadzīves elektroiekārtu savākšanas akciju Rīgas Pilsētas Zemgales priekšpilsētā 10.septembrī
 • Rīgas pašvaldība no 10.septembra līdz 22. oktobrim vienpadsmit Rīgas apkaimēs organizēs bīstamo sadzīves atkritumu nodošanas mobilitātes akciju
 • Rīgā komersantiem jānodrošina atkritumu šķirošana pie tirdzniecības vietām, degvielas uzpildes stacijām  un pašapkalpošanās automazgātavām
 • Atkritumu šķirošanas ceļvedis Rīgai
 • SKAIDROJOŠAIS BUKLETS PAR BŪVGRUŽU APSAIMNIEKOŠANU
 • Bezatbildīgas rīcības dēļ likvidēs šķiroto atkritumu laukumu Medemciemā
 • Paziņojums par paredzētās darbības «Jaunu apglabāšanas šūnu izveide, būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona «Getliņi» teritorijā Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Ropažu novada Stopiņu pagastā» ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu
 • Rīgā pieaugs nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus
 • Mājsaimniecībā radīto atkritumu dedzināšana ir stingri aizliegta – atgādina Valsts vides dienests
 • Uz nenoteiktu laiku slēgts Meliorators J EKO line šķirošanas laukums Jūrmalas 23.km
 • Apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi tekstilmateriālu un sadzīves bīstamo atkritumu dalītai vākšanai
 • Dienvidkurzemes novadā atkritumu poligonā Ķīvītes" atver lietotu mantu apmaiņas punktu
 • 9. oktobrī visos Carnikavas pagasta ciemos «Eko dienu» ietvaros vāks elektrotehniku un spuldzes
 • “BN Kurši” tirdzniecības vietās Rīgā un Pierīgā iedzīvotājiem tiks nodrošināta bezmaksas iespēja nodot nolietotas elektroiekārtas pārstrādei
 • VARAM tiešsaistes seminārā informēs par izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā
 • Septembra sestdienās iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas utilizēt nederīgās elektroiekārtas, saņemot balvas
 • No 1.līdz 31.augustam iespēja pieteikt nolietoto elektroiekārtu izvešanu par brīvu Ziemeļvidzemes reģionā
 • Nepiemēroti izmestas elektroiekārtas kaitē videi un apdraud cilvēku veselību - un kur nodot nolietotās elektroiekārtas?
 • Jelgavniekiem jāslēdz jauni līgumi par atkritumu apsaimniekošanu
 • Rīgas pašvaldība veidos astoņus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus
 • Vēlreiz par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem - ko drīkst mest?
 • Ko darīt, ja atkritumu konteiners nelāgi ož
 • Ikšķilē uzstādīti konteineri tekstila, rotaļlietu, somu un jostu izstrādājumu ziedošanai
 • Apstiprināts jaunais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam
 • Izveidota digitāla karte ar atkritumu šķirošanas punktiem Rīgā
 • VARAM: nepieciešams veidot spēcīgus atkritumu apsaimniekošanas reģionus
 • Informācija par Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pirmajiem trim mēnešiem
 • Rīgā ir uzstādītas unikālas cigarešu izsmēķu savākšanas / balsošanas tvertnes
 • Ogres namsaimnieka pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju īpašnieki sākot ar 1. septembri, par lielgabarīta atkritumu savākšanu būs atbildīgi katrs pats
 • SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “”Piejūra”" aicina neievietot dalīti vāktā iepakojuma konteineros dažādus iepakojumus, kam nav realizācijas iespēju
 • Lietotu apģērbu/apavu pieņemšanas un nodošanas vietas Rīgā
 • Līvānos turpmāk piemēros simbolisku maksu par autoriepu nodošanu
 • Paplašinās tekstila šķirošanas iespējas - pie sešiem Rimi veikaliem  uzstādīti konteineri tekstila šķirošanai
 • Varēs ziedot pārtiku - tādejādi samazināsies pārtikas atkritumi
 • Kur ziedot nevajadzīgas, bet vēl labas drēbes
 • Dodoties uz "Getliņu" poligonu, iedzīvotājiem turpmāk būs jānorāda atkritumu veids un novads, no kura tie nāk
 • EP vienojas, ka līdz 2025.gadam jāpārstrādā vismaz 55% mājsaimniecību un uzņēmumu radīto sadzīves atkritumu
Noderīgas saites