Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

23.03.2014.

Jūrmala aicina pieteikt vides izglītības projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Jūrmalas pilsētas dome izsludina vides projektu konkursu "Vide Tev apkārt 2014" pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Konkursa mērķis ir atbalstīt un dot iespēju realizēt izglītojošus vides projektus, kas palielina iedzīvotāju un pilsētas viesu izpratni par piekrastes vides, tostarp ūdens, vērtībām un to aizsardzību.

Šādu vides projektu konkursu Jūrmalas pilsētas dome rīko otro gadu. Pagājušajā gadā ar pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalā tika īstenoti pieci projekti: sākumskolas "Atvase" pagalmā ierīkotas puķu un ārstniecības augu dobes, izveidotas informācijas zīmes augiem un koku "pasītes", ar dažādiem dabas materiāliem iekārtots labirinta celiņš pastaigām, izgatavoti informatīvi vides stendi un izveidotas interaktīvas un digitālas izstādes, rīkots konkurss vides pētniekiem un informatīvi semināri, Ķemeru nacionālajā parkā rīkota siena talka, izmantojot roku darbarīkus, nopļautas pļavas Slokas ezera apkārtnē, rīkotas radošas darbnīcas skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem, Slokas pamatskolā izveidots saules pulkstenis, kas tiek izmantots mācību procesā, kā arī īstenotas citas aktivitātes.

Ar vides projektu palīdzību iecerēts veicināt Zilā karoga programmas īstenošanu Jūrmalā un sekmēt pilsētas dabas resursu aizsardzību, informēt un izglītot iedzīvotājus, kā arī sniegt praktiskas zināšanas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par vides jautājumiem.

Šāgada projektu konkursā Jūrmalas pilsētas dome viena projekta īstenošanai nodrošinās līdzfinansējumu līdz 569,00 eiro apmērā, projekta pieteicējam jāparedz pašu finansējums ne mazāk kā 10 % apjomā no projekta kopējām izmaksām. Pieteikumus projektu īstenošanai var iesniegt valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas.

Konkursa uzdevums ir izstrādāt vides izglītības projekta radošo ideju un īstenot projektu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā līdz šā gada 30.novembrim. Projekta saturam jābūt vērstam uz izglītošanu, informēšanu un aktīvu rīcību. Projektu konkursā tiks atbalstīta izstāžu, diskusiju, konkursu, semināru rīkošana, sabiedriskais monitorings un citas aktivitātes; pašvaldības līdzfinansējums šajā projektu konkursā nav paredzēts nometņu rīkošanai.

Atbilstīgi konkursa nolikumam sagatavots pieteikums jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 vai elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jpd.gov.lv līdz šā gada 17.aprīlim.

Jūrmalas pilsētas domes vides izglītības radošo projektu konkursu "Vide Tev apkārt 2014" nolikums publicēts Jūrmalas pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā Notikumu kalendārs>>Konkursi. Papildu informācija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļā pa tālruni 67093943, 67093955, 22012050.