Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

04.06.2014.

Visaktīvākie atkritumu šķirotāji dzīvo Zemgalē

Atkritumus ikdienā šķiro 37% aptaujāto iedzīvotāju, savukārt Zemgalē to dara 49% tur mītošo. Divas trešdaļas respondentu labprāt ikdienā šķirotu atkritumus, ja viņu dzīvesvietas tuvumā būtu pieejami dalītās šķirošanas konteineri.

Otrajā vietā pēc atkritumu šķirošanas aktivitātes ir Vidzemes iedzīvotāju, kur to dara 41% aptaujāto, no rīdziniekiem to dara 33% iedzīvotāju, viņiem seko kurzemnieki un Latgales iedzīvotāji, kur to dara attiecīgi 31% iedzīvotāju.

Vairums iedzīvotāju gan atkritumus nešķiro - tādu Latvijā ir 61%. Lielākā daļa no viņiem jeb 59% to nedara, jo tuvumā nav pieejami šķirošanas konteineri, 28% pakļaujas ieradumam visus atkritumus mest vienā tvertnē, bet 20% uzskata, ka tas nebūtu ērti. Bet 7% respondentu neesot skaidrs, kāpēc atkritumi vispār ir jāšķiro, un kāds no tā labums.

Uz jautājumu, vai ģimene sāktu šķirot atkritumus, ka dzīvesvietas tuvumā atrastos šķirošanas konteineri, 64% atbildējuši apstiprinoši, bet 20% atzina, ka tāpat to nedarītu.

Atkritumus visbiežāk šķiro iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem, starp kuriem tādu ir 44% un 42% iedzīvotāju vecumā no 34 līdz 44 gadiem, kā arī ģimenes, kurās sarunvaloda ir latviešu.

Aptauja notikusi martā, aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.