Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

10.06.2014.

Atkritumu poligonā "Daibe" par 916 730 eiro uzlabos piesārņotā lietus ūdens attīrīšanu

Rezultātā tiks uzlabota infiltrāta iekārtu veiktspēja, padarot atkritumu apsaimniekošanas procesu vēl efektīvāku.RAAC "Daibe" infiltrāts nenonāk augsnē un gruntsūdeņos, bet tiek savākts un uzkrāts šim nolūkam paredzētā baseinā, no kura tas tālāk nonāk infiltrāta attīrīšanas iekārtā. Iekārta nodrošina piesārņotā ūdens attīrīšanu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. ES KF līdzfinansējums ir 740 588 eiro.Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta ceturtās kārtas ietvaros jau izbūvētas atkritumu priekšapstrādes centra un šķirošanas līnijas personāla telpas, kā arī rekonstruēts pievadceļš uz RAAC "Daibe".