Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

17.06.2014.

Līgosim, domājot ekoloģiski!

PET un stikla pudeles, kā arī stikla burkas, kas izmantotas svētku mielasta produktu un dzērienu iepakošanai, ir piemērotas otrreizējai pārstrādei. Tās savācot, sašķirojot un nogādājot līdz tuvākajam šķirošanas konteineram, tiek ietaupīti resursi un daba necieš no neapdomīgas rīcības - atkritumu izmešanas tiem neparedzētās vietās. Ja plānojat svinēt svētkus ārpus savas dzīvesvietas, ir iespēja laicīgi apskatīt SIA ZAAO veidotu interaktīvo šķirošanas sistēmas karti uzņēmuma mājas lapā (http://www.zaao.lv/public/lat/privatpersonam/skirotu_atkritumu_savaksana/interaktiva_skirosanas_sistemas_karte/ ), lai zinātu, kur vistuvāk svinību vietai atrodas šķiroto atkritumu konteineri.

SIA ZAAO aicina rīkoties apdomīgi un nededzināt atkritumus svētku ugunskuros, it īpaši plastmasu, PET pudeles. Dedzinot tiek zaudētas ne tikai izejvielas, kas piemērotas otrreizējai pārstādei, bet arī tiek nodarīts kaitējums gan videi, gan cilvēkiem - degšanas procesā no dažāda veida atkritumiem izdalās kaitīgas vielas, piemēram, dioksīni, hlora savienojumi un tmldz., kas piesārņo gaisu un elpojot tie uzkrājas cilvēka organismā. Tāpat kaitīgie savienojumi sīku putekļu veidā nonāk uz augsnes un augiem, ūdenī.

Saudzēsim mūsu valsti, mūsu dabu un svinību laikā atcerēsimies domāt EKOloģiski!