Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

18.12.2014.

Tapušas trīs izglītojošas īsfilmas par zaļajām infrastruktūrām

Īstenojot projektu "GreenInfraNet", ir tapušas trīs īsfilmas par zaļajām infrastruktūrām un iniciatīvām, kas palīdzēs tās īstenot arī praksē, uzzināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Pirmās īsfilmas nosaukums ir "Pašsaprotama rīcība: Ievads ''GreenInfraNet'' projektā", un tā skaidro to pasākumu kopumu, kas vērsts uz zaļo teritoriju saglabāšanu un cilvēku labklājības palielināšanu, kā arī parāda galvenos labumus, kāpēc būtu svarīgi zaļās infrastruktūras attīstīt.

Īsfilma "Sadarbība nākotnei: ''GreenInfraNet'' projekts" skaidro, kāda rīcība un aktivitātes palīdzēs iedzīvināt zaļās infrastruktūras praksē. Kā piemēri ir tālredzīgi lēmumi, sakārtota tiesiskā bāze, sadarbība starp dažādiem administratīvajiem sektoriem privāto un publisko partnerību līmenī, kā arī vietējās iniciatīvas. Tie ir svarīgi zaļo infrastruktūru veicināšanai.

Savukārt filmā "Zaļā Eiropa: veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu reģionos" eksperti no Latvijas un citiem Eiropas Savienības reģioniem dalās pieredzē un zināšanās, skaidrojot, kāpēc bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir būtiska.

Kā norāda ministrijā, zaļo infrastruktūru loma Eiropas mērogā kļūst arvien aktuālāka. Tādi jautājumi kā bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dabas katastrofas un pielāgošanās klimata pārmaiņām, kā arī vērtīgo ekosistēmas pakalpojumu plūsmu nodrošināšana arvien biežāk iekļūst dažādu institūciju dienas kārtībā.

Zaļo infrastruktūru pieeja ir daļa no "Eiropas Savienības stratēģijas 2020 par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi".