Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

08.02.2018.

Nolietotās riepas un atkritumus īpašos laukumos vai pārstrādes vietās nedrīkstēs uzglabāt ilgāk par vienu gadu

Nolietotās riepas un atkritumus īpašos laukumos vai pārstrādes vietās nedrīkstēs uzglabāt ilgāk par vienu gadu, paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātie priekšlikumi nolietoto riepu apsaimniekošanas nepilnību risināšanai.
Kā liecina VARAM izstrādātajā informatīvajā ziņojumā iekļautie priekšlikumi nolietoto riepu apsaimniekošanas nepilnību risināšanai, lai veicinātu nolietoto riepu pārstrādi un reģenerāciju, ministrija izstrādājusi kritērijus, lai definētu nolietoto riepu beigu statusu, tādējādi nosakot, ka nolietotās riepas un atkritumus īpašos laukumos vai pārstrādes vietās nedrīkst uzglabāt ilgāk par vienu gadu. Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts "Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no riepām" tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 8.februārī.
Grozot MK noteikumus "Kārtība, kādā atbrīvo nodabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm", ministrija arī izstrādās stingrākus nosacījumus ražotāju atbildības sistēmām un apsaimniekotājiem, kuru līgumpartneri saņem atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par riepām attiecībā uz riepu savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju. Tiek izstrādāti nosacījumi, lai tiktu nodrošināta nolietotu riepu pieņemšana no iedzīvotājiem visā Latvijas teritorijā. Vienlaikus jāveicina no riepām iegūto izejvielu un materiālu izmantošana Latvijā, piemēram, ceļu būvē, sporta laukumu izveidē un citur.
Ziņojumā arī norādīts, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā 1.februārī ir iesniegti VARAM izstrādāti "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā". Likumprojekts paredz, ka apsaimniekotājs, kurš darbojas ražotāju atbildības sistēmā VARAM padotībā esošai iestādei - Valsts vides dienestam (VVD) iesniedz un uztur spēkā finanšu nodrošinājumu visu atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanas laiku. Valsts vides dienests ir tiesīgs pieprasīt finanšu nodrošinājuma atlīdzību pilnā vai daļējā apmērā atkarībā no apsaimniekotāja saistību izpildes.
Savukārt sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju VARAM izvērtēs riepu atkārtotas izmantošanas un lietotu riepu ievešanas un izplatīšanas aspektus. Tāpat VARAM izvērtēs zemes īpašnieku, valdītāju atbildības pastiprināšanu par teritorijas piesārņošanu.
VARAM ieskatā nolietoto riepu apsaimniekošanas attīstības iespējām ir nepieciešams izveidot kompleksu pieeju. MK noteikumi "Kritēriji atkritumu stadijas izbeigšanai gumijas materiāliem, kas iegūti no riepām" sniedz risinājumu attiecībā uz nākotnes pārstrādes un reģenerācijas procesiem. Savukārt ne mazāk svarīgs jautājums ir nodrošināt uzkrāto riepu apsaimniekošanu, uzsver VARAM.
Iespējamais problēmas risinājums var būt brīvprātīga vienošanās starp VVD un Apsaimniekotājiem vai pārstrādes vai reģenerācijas uzņēmumiem, ka noteiktā laika periodā tie nodrošinās arī uz šo brīdi uzkrāto nolietoto riepu apsaimniekošanu, pieļauj ministrijā.
Papildus, sadarbībā ar VVD, ir plānots pārskatīt un būtiski stiprināt riepu apsaimniekošanas sistēmu kontroles aspektus. Nepieciešams pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu kopumā un riepu savākšanas sistēmu un sadzīves atkritumu savākšanas sistēmas savstarpēju integrāciju.

@ Rihards Plūme, LETA