Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

04.06.2018.

Liepājā piešķirs līdzfinansējumu sētiņu izveidei pie daudzdzīvokļu mājām

Lai uzlabotu Liepājas pilsētas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu, pašvaldība izsludina projektu konkursa otro kārtu līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atkritumu sētiņu izveidei 2018. gadā, portālam vēstīja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele.

Iedzīvotāji savus projektus līdzfinansējuma saņemšanai var iesniegt līdz 31. jūlijam. Pieejamais līdzfinansējums – 18 400 eiro.

Konkursa pirmajā kārtā projektus iesniedza divas dzīvokļu īpašnieku biedrības – “Četri vītoli” un “Jūras 5”, kas saņēma maksimālo līdzfinansējumu – 800 eiro katra.

Pašvaldība projektu konkursā līdzfinansējumu piešķir sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 50 procentu apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk par 800 eiro.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem, kā arī ēkas, kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” un kuru platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem.

Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/atkritumu-setinas vai klātienē darba dienās Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu ielā 5).

Projektu pieteikumus līdz 31. jūlijam var iesniegt klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6), pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde” (Peldu ielā 5) vai nosūtot pa pastu.

2017. gadā tika iesniegts un atbalstīts 41 projekta pieteikums, kur pašvaldības līdzfinansējums bija 29 725 eiro.

@liepajniekiem.lv