Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

19.06.2018.

Piegružoto ceļmalu sakopšana gada izmaksa teju pusmiljonu eiro

VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU) piegružoto ceļmalu sakopšanai ik gadu izlieto vairāk nekā 400 000 eiro. Izmesto atkritumu daudzums ceļmalās nemainās, kas liecina par ceļu lietotāju nevīžīgu attieksmi pret vidi.

Ja iedzīvotāji atkritumus novietotu tiem paredzētajās vietās, atkritumu savākšanas izmaksas LAU varētu novirzīt lietderīgākiem ceļu uzturēšanas darbiem, piemēram, aptuveni 10 kilometriem grants autoceļu veikt dubultās virsmas apstrādi, padarot tos par melnā seguma ceļiem, vai biežāk greiderēt ceļus un sakārtot ūdens atvadi uz grants autoceļiem.

Ceļu nomalēs tiek izmesti plastmasas maisiņi, papīri, pudeles, kā arī iedzīvotāji nereti izmanto iespēju no mājsaimniecību atkritumiem atbrīvoties, tos atstājot pie atkritumu tvertnēm autobusu pieturvietās.

Ceļmalas tiek piegružotas arī ar būvniecības un lielgabarīta atkritumiem - šīferi, kuru nevar nodot parastā atkritumu poligonā, jo tie ir bīstamie atkritumi, kā arī vecām mēbelēm, ledusskapjiem un televizoriem, kam savukārt ir paredzēti speciāli nodošanas punkti.

LAU aicina iedzīvotājus saudzīgi izturēties pret vidi, nemēslot ceļmalās un sadzīves atkritumus izvest vai novietot tiem paredzētajās vietās.

Informāciju sagatavoja LAU Komunikācijas daļas vadītāja Sigita Audere.