Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

06.07.2018.

Apstiprināti jauni tarifi Austrumlatgales atkritumu reģiona SIA «ALAAS» poligonā «Križevņiki»

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome š.g. 28. jūnijā apstiprināja jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus STA «ALAAS» apsaimniekotajā poligonā «Križevņiki».

Jaunais tarifs pie dabas resursu nodokļa (DRN) likmes 35 EUR/t stāsies spēkā no 2018. gada 1. augusta un attieksies uz Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu, kas apvieno Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Ludzas novada pašvaldības. Tarifi apstiprināti ar dabas resursu nodokli bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Tarifu projekts izstrādāts atbilstoši grozījumiem Atkritumu apsaimniekošanas likumā no 2018. gada 1. janvāra, kas noteic, ka tarifā jāiekļauj dabas resursu nodoklis par apglabāšanu atbilstoši apglabātajam atkritumu daudzumam.