Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

15.11.2018.

NESTE ATJAUNOJAMĀ DĪZEĻDEGVIELA NO ORGANISKAJIEM ATKRITUMIEM - Iespēja dzīvot ilgtspējīgāk

Neste Latvija degvielas uzpildes stacijā Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 84, no šīs nedēļas pirmo reizi Latvijā ir iespējams iegādāties 100% Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu, kas ražota tikai no atjaunojamiem resursiem un kurā nav ne piles naftas. Pēc ķīmiskā sastāva un formulas tā ir identiska no naftas iegūtai dīzeļdegvielai.

Līdz ar to tā ir izmantojama jebkurā dīzeļdzinējā bez papildu pielāgošanas. Neste Latvija valdes loceklis un mazumtirdzniecības vadītājs Armands Beiziķis šo jauno produktu sauc par simbolisku Nestes dāvanu Latvijai simtgadē, domājot par ilgtspējīgu mūsu valsts nākotni un mūsu bērnu bērniem.

Kādēļ pārdošana rit tikai vienā DUS, un kādēļ cena ir augstāka par fosilo dīzeļdegvielu?

Latvijā 100% atjaunojamo resursu dīzeļdegvielai nav nekādu akcīzes nodokļa atvieglojumu, kā tas ir, piemēram, Skandināvijas valstīs. Ievērojot paša produkta cenu un tā pieprasījumu pasaulē, degvielas cena biržā ir vairāk nekā divas reizes augstāka nekā parastai dīzeļdegvielai. Cena mūsu stacijā, ievērojot iepirkuma cenu, iekļaujot arī nodokļus - akcīzes no -dokli un pēc tam uzrēķināto pievienotās vērtības nodokli - , atjaunojamai dīzeļdegvielai ir par 50-60 centiem augstāka nekā fosilajai dīzeļdegvielai. Pagaidām pārdošana ir tikai vienā stacijā - Neste DUS Ulmaņa gatvē esam uzstādījuši atsevišķu sūkni tieši šai degvielai, lai klienti to uzreiz pamanītu. Produktam ir izcili salizturības parametri, un šobrīd tirgojam Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu, kas atbilst A3 arktiskai klasei un kuras sasalšanas temperatūra ir līdz -38°C. Cena ir samērā augsta, tāpēc vērosim, kā veidojas pieprasījums pēc šīs unikālās degvielas. Citās valstīs, kurās ir nodokļu atvieglojumi, pieprasījums pēc šī produkta ir augsts gan privātajā un komercsektorā, gan publiskā transporta nozarē. Līdere degvielas nodokļu politikas īstenošanā un ilgtspējīgu risinājumu iedzīvināšanā šajā jomā ir Skandināvija, kas ir vismaz 5 gadus priekšā citām valstīm, domājot par apkārtējo vidi un vispārējo valsts ilgtspēju.

No kā ražo Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu, un kāds ir tās būtiskākais ieguvums?

Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu ražo no visa veida organiskajiem atkritumiem, piemēram, dzīvnieku taukiem, zivju pārstrādes rūpniecības un citiem organiskajiem atkritumiem. Degvielas sastāvā nav ne piles naftas, taču pēc ķīmiskā sastāva un formulas tā ir identiska fosilajai dīzeļdegvielai. Tādējādi tas ir viens no būtiskākajiem ieguvumiem sabiedrībai, jo, izmantojot šo dīzeļdegvielu, tiek samazināti CO2 izmeši līdz pat 90% visā produkta dzīves ciklā. CO2 izmešu samazinājuma aprēķins sākas jau no brīža, kad degvielu iegūst. Brīdī, kad no zemes izsūknē naftu, atmosfērā tiek izmests liels daudzums CO2. Šīs atjaunojamās dīzeļdegvielas gadījumā to ražo no atkritumiem, kas citkārt sadaloties radītu CO2 izmešus. Šādi pa soļiem veidojas izmešu vērienīgā samazinājuma aina. Arī automašīnu dzinējos Neste MY produkts sadeg daudz labāk par fosilo dīzeļdegvielu, samazinot automašīnu kvēpu filtru un sprauslu piesārņojumu. Domāju, ka dīzeļmašīnu lietotāji zina, ko nozīmē filtru maiņa. Ar šo degvielu var krietni uzlabot izmešu rādījumus katrai konkrētai automašīnai. Viss process no atjaunojamās dīzeļdegvielas saražošanas līdz patēriņam mašīnā līdz pat 90% samazina CO2 izmešus atmosfērā. Taču būtiski tiek samazinātas arī citas emisijas. Tā, piemēram, Neste MY ir par 33% zemāks smalko daļiņu saturs, par 9% mazāk slāpekļa oksīdu (NOx), par 24% zemāka oglekļa monoksīda(CO) emisija, samazināts poliaromātisko ogļūdeņražu (PAH) līmenis un par 30% mazāk ogļūdeņražu (HC).

Vai tas nozīmē, ka šobrīd organiskie atkritumi ir kļuvuši par vērtīgu izejvielu?

Pasaulē pieprasījums pēc šīm izejvielām strauji pieaug. Ja agrāk tie bija vienkārši atkritumi, tad šobrīd tās jau ir izejvielas ar savu cenu. Tas dod iespēju atkritumu savākšanas kompānijām organiskos atkritumus piedāvāt kā produktus, no kuriem tiek ražoti dažādi jauni produkti - tai skaitā degviela. Tāda izskatās cirkulārā ekonomika, kas patlaban pasaulē kļūst aizvien populārāka. Atkritumu savākšana no vairākiem piegādātājiem ir ļoti dārgs process, līdz ar to Neste šogad iegādājās Holandes uzņēmumu, kas nodarbojas ar dzīvnieku tauku un olbaltumvielu tirdzniecību.

Vai atjaunojamo dīzeļdegvielu ražo arī Latvijā?

Šobrīd nē. Nestei patlaban ir trīs rūpnīcas, kurās ražo atjaunojamo dīzeļdegvielu - Somijā, Nīderlandē un Singapūrā. Pieaugot Āzijas un tuvējo tirgu pieprasījumam un atjaunojamās dīzeļdegvielas patēriņa īpatsvaram, Singapūrā tiek būvēta vēl viena rūpnīca, kura 2021. gadā sāks strādāt ar pilnu jaudu. Galvenais priekšnoteikums jaunu ražotņu būvniecībai ir pietiekams izejvielu daudzums. Vai kāda ražotne kādreiz varētu tapt Latvijā, ir jautājums par to, vai Baltijas valstīs kopumā būtu pietiekams daudzums organisko atkritumu, lai nodrošinātu tās pilnvērtīgu darbību. Arī investīcijas šādas rūpnīcas izveidē ir ievērojamas - sākot no pusmiljarda eiro. Piemēram, Singapūras gadījumā taukus ved pat no Austrālijas. Savukārt degvielu no Singapūras ved uz Kaliforniju ASV, kur ir liels atjaunojamās dīzeļdegvielas pieprasījums.

Kādos apjomos šobrīd ražo atjaunojamo dīzeļdegvielu?

Neste, kas ir vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas ražotājs pasaulē, saražo 2,7 miljonus tonnu degvielas gadā, tādējādi ietaupot 8,3 miljonus tonnu CO2 izmešu ik gadu. Sekojot vispārējām pasaules tendencēm un globālajam pieprasījumam, atjaunojamo dīzeļdegvielu sāk ražot arī citi jauni ražotāji, tomēr Neste to dara jau kopš 2008. gada, kad sāka strādāt pirmā rūpnīca. Šobrīd Nestes tirgus daļa ir aptuveni 75% no visas saražotās atjaunojamās dīzeļdegvielas pasaulē.

Vai ir plānots paplašināt atjaunojamās dīzeļdegvielas ieguvei paredzēto izejvielu klāstu? Citi atkritumi, piemēram, plastmasas maisiņi vai automašīnu riepas, jau ilgstoši ir pasaules mēroga atkritumu problēma. Šos atkritumus dedzina un apglabā zemē. Par plastmasu kā izejvielu atjaunojamās degvielas ražošanā izpēte Nestes laboratorijās jau ir veikta. Plānots, ka 2019. gadā sāksim to izmantot kā izejvielu atjaunojamās dīzeļdegvielas ražošanā jau komerciālos apjomos. Tam nav nepieciešama jaunu rūpnīcu celtniecība - plastmasa iepriekš būs jāsagatavo pārstrādes procesam. Ar laiku plastmasa varētu veidot ievērojamu daļu no degvielas ražošanai nepieciešamajām izejvielām. Nestes mērķis ir līdz 2030. gadam sasniegt ikgadējo plastmasas atkritumu pārstrādes apjomu viena miljona tonnu apmērā. Pagaidām izpētes stadijā ir automašīnu riepu potenciālā izmantošana degvielas ražošanas procesā. Vēlos uzsvērt, ka Neste jaunu produktu pētniecībai ikgadu investē aptuveni 40 miljonus eiro. Šobrīd Nestes rūpnīcās ir vairāk nekā desmit izejmateriālu veidu, no kuriem var ražot atjaunojamo dīzeļdegvielu, taču jau aptuveni 80% no visiem izejvielu materiāliem rada tieši atkritumi un pārpalikumi. Atjaunojamā degviela ir salīdzinoši dārga, un tās izmantošanai nepieciešams atbalsts.

Kas pasaules praksē ir atjaunojamās dīzeļdegvielas pirmie izmantotāji?

Pirmkārt, mērķis ir pilsētas, kur transporta radītais izmešu daudzums patiešām ir liels un būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Labs sākums ir sabiedriskais transports. Piemēram, Porvo pilsētā Somijā, kurā atrodas viena no Nestes ražotnēm, tas ir industriāls centrs. Porvo visos pašvaldības autobusos izmanto šo degvielu. Līdzīgi rīkojas vairākas pilsētas Zviedrijā. Skandināvija ir stipri priekšā pārējai pasaulei šajā jomā (vismaz 5 gadi!), jo var atļauties atbalstīt šādas degvielas izmantošanu. Skandināvijā atjaunojamās degvielas izmantošanas procents ir virs 20. Latvijas gadījumā pagaidām runājam par 2%. Ievērojami plašākam atjaunojamās degvielas patēriņa lietojumam Skandināvijā ir vairāki iemesli: pirmkārt, valsts vispārējās prioritātes samazināt klimata pārmaiņas; otrkārt, tiešs valsts atbalsts arī privāto automašīnu lietotājiem - ir samazināts akcīzes nodoklis šai dīzeļdegvielai; treškārt, ir konkrēta pašvaldību rīcība un aktīva atkritumu šķirošana. Arī ASV Kalifornijas štata pilsētās Sanfrancisko un Losandželosā Nestes atjaunojamā dīzeļdegviela tiek lietota sabiedriskajā transportā un piedāvāta degvielas uzpildes stacijās.

No šī gada arī Latvijā pie dīzeļdegvielas var pievienot atjaunojamo dīzeļdegvielu. Vai saredzat iespēju, ka tiks samazināta akcīze šim produktam, un vai tas padarītu atjaunojamo degvielu līdzvērtīgu fosilajai? Tika veiktas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, un no šī gada dīzeļdegvielai pēc tirgotāja izvēles obligāti ir jāpievieno vai nu biodīzeļdegviela no rapšu sēklu eļļas, vai arī atjaunojamā dīzeļdegviela. Ja iepriekš varēja pievienot tikai biodīzeli no rapšu sēklu eļļas, tad šogad no 16. aprīļa līdz 31. oktobrim var pievienot vai nu vienu, vai otru. Tā kā Neste Latvija mātes uzņēmums ražo atjaunojamo dīzeļdegvielu - mēs visu šo vasaru pievienojām 5% Neste MY atjaunojamo dīzeļdegvielu. Laikā no 16. aprīļa līdz 31. oktobrim 5% pievienojām Futura dīzeļdegvielai, savukārt 15% visu cauru gadu PRO dīzelim, kas arī ir ievērojami augstākas kvalitātes Nestes rūpnīcā ražots produkts. Diemžēl nodokļu atvieglojumi šobrīd Latvijā nav dienas kārtībā. Tieši otrādi - akcīzes nodokļa atvieglojums ir atcelts 100% biodīzeļdegvielai. Ja tiktu piemērots akcīzes nodokļa atvieglojums, tad Neste MY būtu aptuveni par 45 centiem lētāka, taču jebkurā gadījumā dārgāka nekā fosilā dīzeļdegviela.

Ar ko īsti atšķiras biodīzelis no atjaunojamās dīzeļdegvielas? Abas degvielas pēc pašreizējiem noteikumiem pēc izvēles ir jāpievieno dīzeļdegvielai.

Biodīzeļļa, kas dažkārt tiek saukts arī par pirmās paaudzes biodīzeļdegvielu, ražošanas procesā izmantojamā tehnoloģija ir esterifikācija. Šim produktam ir pilnīgi atšķirīga ķīmiskā formula no fosilās dīzeļdegvielas. Likums šobrīd nosaka, ka šo produktu pie fosilā dīzeļa var pievienot maksimāli 7% apmērā. Tīrā veidā šī degviela dīzeļdzinējos ir izmantojama tikai tad, ja īpaši pielāgo dzinēju. Savukārt atjaunojamajai dīzeļdegvielai ir pilnīgi cits ražošanas process. Tā tiek ražota no dažādiem organiskajiem atkritumiem, pievienojot ūdeņradi, izmantojot hidrogenēšanas tehnoloģiju, kas ir sarežģītāka, un šādu degvielu var izmantot dīzeļdzinējos, arī 100% tos nepārveidojot, jo pēc ķīmiskās formulas ir identiska fosilajam dīzelim.

Vai Nestes atjaunojamā dīzeļdegviela var būtiski ietekmēt CO2 emisijas, kuras katrai valstij ir jāsamazina?

Šeit noteikti nebūtu pareizi likt Latvijas valstij darīt to pašu ko Zviedrijai, kas ir ekonomiski attīstītāka un var atļauties darīt vairāk. Vispirms ir jāsāk ar domāšanas maiņu. Globālā sasilšana un klimata izmaiņas pasaulē notiek. Degvielas ražotāji piedāvā savu artavu un ieguldījumu, lai mainītu situāciju. Eiropas Savienībā ir noteiktas tās emisiju robežas, kas katrai valstij ir jāsasniedz konkrētos termiņos. Skaidrs, ka 2020. gadā mēs nesasniegsim Zviedrijas līmeni ar 20% atjaunojamās dīzeļdegvielas īpatsvaru, bet ir iespējams virzīties tuvāk šim mērķim, padarot atjaunojamo dīzeļdegvielu pieejamāku.

Kāds ir Nestes mērķis, piedāvājot šo produktu Latvijā? Ja reiz šis ir ieguldījums valsts nākotnē - tam ir nozīme un jēga?

Stāsts jau nav par cenu, to katrs redz uzpildes stacijās un izvēlas pats. Runa ir par attieksmi un to, kādēļ ir nozīme izvēlēties. Runa ir par to, kā mēs kopā varam uzlabot vidi, kas mums ir apkārt, un Neste piedāvā šo iespēju! Gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ir nepieciešama domāšanas maiņa, vēlme izšķirties un arī attiecīgi rīkoties. Protams, būtiskas ir arī finanšu iespējas - tas, ko katrs var atļauties, bet, lai kaut ko varētu atļauties, ir jābūt iespējai. Neste vēlas sniegt šo iespēju un reālu risinājumu dzīvot zaļāk, domāt par valsts un mūsu bērnu nākotni jau šobrīd.

Runa ir par to, kā mēs visi kopā varam ietekmēt vidi un atstāt tīrāku planētu nākamajām paaudzēm, un Neste jau šodien piedāvā risinājumu tam!

Armands Beiziķis, NESTE LATVIJA valdes loceklis

INFORMĀCIJAI

Neste MY atjaunojamā dīzeļdegviela:

■ līdz 90% palīdz samazināt CO2 izmešus;

■ līdz 33% mazāks smalko daļiņu daudzums izmešos;

■ par 9% mazāks slāpekļa oksīda (NOx) izmešu daudzums;

■ par 24% mazāki ogļskābās gāzes un poliaromātisko ogļūdeņraža (PAH) savienojumu izmeši;

■ par 30% mazāki ogļūdeņraža savienojumu (HC) izmeši.

AVOTS: NESTE LATVIJA