Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

08.07.2019.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru ir uzsākusi darbu pie esošo atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu apvienošanas.

Pašlaik komersantiem, kuri veic atkritumu pārvadājumus, atkarībā no atkritumu veida, nepieciešams reģistrēt pārvadājumus divās sistēmās. Viena no sistēmām paredzēta sadzīves, ražošanas un bīstamo atkritumu pārvadājumiem, otra – būvniecībā radītajiem atkritumiem. Pēc sistēmu apvienošanas darbu noslēgšanas, komersantiem būs pieejama viena sistēma, kurā tiks reģistrēti visi minēto atkritumu veidu pārvadājumi.

Sistēmu apvienošana veicinās administratīvā un finansiālā sloga mazināšanu atkritumu apsaimniekošanas komersantiem, kas veic atkritumu pārvadājumus, kā arī valsts pārvaldei, jo administrēt būs nepieciešams vienu sistēmu.

Plānots, ka apvienotā sistēma uzsāks darbu un būs pieejama lietotājiem sākot ar 2019. gada 1. oktobri.

Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmu apvienošana tiek finansēta Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas projekta “Atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmas (APUS) apvienošana ar Būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu valsts uzskaites sistēmu (BRAPUS), sistēmu funkcionalitātes uzlabošana” (Reģ.Nr.1-08/6/2019) ietvaros.